» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Частично прекъсване на водоподаването на 16.11.2023 г. в гр. Сливен

16 November 2023 08:46, Dispecher
Emission of: Water and Canal Sliven 3 months ago, number of readings: 220
"ВиК"-Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изграждане на водопроводен клон I в.з. по бул. „Панайот Хитов“ и ул. „Добри Димитров“ и връзка с новоизградена кранова шахта, ще бъде нарушено водоподаването на 16.11.2023 г. (четвъртък) от 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на:

 

- Кръстовището на бул. „Панайот Хитов“ с ул. „Владислав Очков“ и това на бул. „Панайот Хитов“ с ул. „Добри Димитров“ от висока Зона на водоснабдителната мрежа на гр. Сливен.

 

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури водоноска, която ще бъде на разположение на гражданите от засегнатите райони.

 

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

 

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.