Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът приема преработени правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките

23 ноември 2023 09:56, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 5 месеца, брой четения: 308
Европейският парламент

По-малко ненужни опаковки и отпадъци

Забрана на неразградими химикали в опаковките на храните

Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки всяка година.

В сряда Парламентът прие позицията си относно новите правила за опаковките в целия ЕС, за да се справи с постоянно растящите отпадъци и да стимулира повторната употреба и рециклирането.

 

Евродепутатите одобриха доклада, който представлява мандатът на Парламента за преговори с правителствата на ЕС, с 426 гласа „за“, 125 „против“ и 74 „въздържал се“.

 

Намаляване на опаковките, ограничаване на определени видове и забрана на употребата на неразградими химикали

 

Освен общите цели за намаляване на опаковките, предложени в регламента (5 % до 2030 г., 10 % до 2035 г. и 15 % до 2040 г.), евродепутатите искат да определят конкретни цели за намаляване на пластмасовите опаковки (10 % до 2030 г., 15 % до 2035 г. и 2040 г.).

 

Евродепутатите искат да забранят продажбата на много тънки пластмасови торбички за пазаруване (под 15 микрона), освен ако това не се изисква по хигиенни причини или не се използват като основна опаковка за насипни храни, за да се предотврати разхищението на храна. Те също така предлагат строго да се ограничи използването на някои формати на опаковки за еднократна употреба, миниатюрни опаковки за тоалетни продукти на хотела и опаковките за куфари на летищата.

 

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, евродепутатите настояват за забрана на употребата на неразградими химикали (на пер- и полифлуороалкилирани съединения (PFAS) и бисфенол А в опаковките, предназначени за контакт с храни.

 

Насърчаване на повторно използване и пълнене

 

Членовете на ЕП имат за цел да изяснят изискванията за повторно използване или повторно пълнене на опаковките. Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи в сектора на ресторантьорството, като хотели, ресторанти и кафенета, следва да предоставят на потребителите възможността да носят собствен контейнер.

 

По-добро събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки

 

Новите правила изискват всички опаковки да бъдат рециклируеми, като отговарят на строги критерии, които да бъдат определени чрез вторичното законодателство. Предвиждат се някои временни освобождавания от правилата, например за дървени и восъчни опаковки на храни.

 

Евродепутатите искат страните от ЕС да гарантират, че 90 % от материалите, съдържащи се в опаковките (пластмаса, дърво, черни метали, алуминий, стъкло, хартия и картон), се събират отделно до 2029 г.

 

Цитат

 

Докладчикът Фредерик Рийс (Renew, Белгия) заяви: „Парламентът изпраща силно послание в полза на цялостна реформа на пазара на опаковки и отпадъци от опаковки в ЕС. Това законодателство е от съществено значение за европейската конкурентоспособност и иновации и привежда амбициите в областта на околната среда в съответствие с промишлената реалност. Заедно с ефективните политики за повторна употреба и рециклиране, ние гарантираме, че опаковките са безопасни за потребителите, като добавяме забрана на вредните химикали в опаковките на храните, по-специално PFAS“.

 

Следващи стъпки

 

Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки относно окончателната форма на закона, след като Съветът приеме позицията си.

 

Контекст

 

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Той е все по-голям източник на отпадъци, като общият брой на отпадъците в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. на 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. — цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г. без допълнителни мерки.

 

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика, избягване на отпадъците, постепенно премахване на неустойчивите опаковки и справяне с употребата на пластмасови опаковки за еднократна употреба, както е посочено в предложения 5(1), 5(3), 5(4), 5(5), 11(1), 11(4) и 20(3) заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.