Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

28 ноември 2023 11:32, Гергана Георгиева (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 3 месеца, брой четения: 18
НСИ лого

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.5 хил., от които 38.0 хил. са мъже, а 29.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в област Сливен спрямо третото тримесечие на 2022 г. намалява с 2.5% .

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.1% (при 53.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. намалява с 1.0 процентен пункт. Той е съответно 58.1% за мъжете и 40.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 65.5 хил., като 37.0 хил. от тях са мъже, а 28.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1.5%.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.8%, съответно 73.2% за мъжете и 58.1% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 0.5 процентни пункта.

 

Файлове