Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител Маринчо Христов инициира междуинституционална среща по граждански сигнал за замърсени питейни води

28 ноември 2023 14:46, Гергана Георгиева (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 3 месеца, брой четения: 23
срещата днес

Днес, по инициатива на областният управител инж. Маринчо Христов бе проведена среща, за обсъждане създаването на комисия по решаване на проблема, касаещ дългогодишното замърсяване с нитрати на питейната вода на селата Глуфишево и Панаретовци, за който Министерството на здравеопазването е било уведомен чрез писмо- сигнал от местен жител.

На срещата присъстваха представители на „ ВиК“ ООД, гр. Сливен, РЗИ, ОДБХ-Сливен, областна дирекция по „Земеделие“, Асоциация по ВиК, представител на Община Сливен. както и самия жалбоподател в лицето на г-жа Мария Диловска.

В хода на срещата, областният управител запозна всички присъстващи с подадения към МЗ и Областна администрация Сливен сигнал и естеството на описания в него проблем, от който става ясно, че има драстично завишаване на нитратните нива в питейните води на двете села, измерени от контролния орган РЗИ в периода 2019-2023 г. При допустими норми в порядъка на 50mg/l, са констатирани между 150 и 220 mg/l и при замерване от частни лица в акредитирана лаборатория.

 

Спрямо изнесените резултати, всеки един представител на компетентните органи предложи способи и технологични решения за свеждането до минимум на тези неблагоприятни показатели, като се взеха предвид и всички фактори, оказващи влияние върху поддържането високите нива на тези стойности, един от които е засушаването през последните няколко години.

След изслушването на всички мнения изказани от участниците в срещата, инж. Маринчо Христов систематизира последващите действия в следния ред:

1.Възложи на ВиК оператора да извърши задълбочено проучване, относно начините за алтернативно водоснабдяване на засегнатите от проблема населени места, въз основа на което да се изготви проект за изпълнение.

2.На база изготвения проект, ВиК дружеството и Община Сливен да търсят начини за финансиране на неговото реализиране.

3. Областният управител възложи на РЗИ да удължи извършването на анализи от питейните води в с. Глуфишево и с. Панаретовци, като за получените резултати информира съответно кметовете на тези населени места, гражданите и здравните власти.

 

Снимки

Мария Диловска