» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

През учебната 2024/2025 година в област Сливен ще бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки

14 February 2024 16:09, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Tuida News 3 months ago, number of readings: 228
Снимка: БТА (архив)

През следващата учебна 2024/2025 година в област Сливен ще бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация, където Постоянната комисия по заетост прие Държавния план-прием (ДПП). Те се определят съобразно броя на седмокласниците в областта, който към 1 февруари 2024г. е 1818.

 

Към момента на територията на областта ДПП осъществяват осем професионални гимназии (седем държавни и една общинска), три профилирани гимназии, девет средни училища, едно обединено училище, едно спортно училище (към Министерството на младежта и спорта) и две училища по изкуствата (към Министерството на културата).

 

Със STEM профил (наука, технологии, инженерство и математика) и професия са 57,48 % от общия брой на местата, като интензивно изучаване на чужд език е заложено в шест профилирани паралелки.

 

Планираните паралелки в т.нар. дуална система на обучение, която се осъществява паралелно в училище и в предприятие, са 5,5. Четири от тях са в Професионална гимназия по текстил и облекло (ПГТО) „Добри Желязков“ - Сливен, една в Професионалната гимназия по механотехника - Сливен и 0,5 - Професионалната гимназия по селско стопанство - Нова Загора.

 

Една е предложената паралелка от Списъка на защитените от държавата специалности от професии за следващата учебна година и тя е в Гимназията по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“ – Сливен, специалност „Сухо строителство“.

 

Паралелките със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда, ще са 11,5, а обучението по професии за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация, ще бъде разпределено съответно в осем и 28 паралелки.

 

По заявка на училищата се разкрива прием по две нови специалности: в Гимназия по механотехника – Сливен, специалност „Електрически превозни средства“ и в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, специалност „Графичен дизайн“. И двете специалности ще бъдат без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

 

Работодателските организации изразиха мнение, че в област Сливен броят на незаетите лица между 18 и 24 г. е относително голям. Според областния управител е налице необходимост от предприемане на мерки за приобщаване на младите към пазара на труда, за да не се налага внасяне на чуждестранна работна ръка, както и текучество на кадри извън пределите на страната.

 

В интервю за БТА от януари, т.г., областният управител инж. Маринчо Христов коментира, че има недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в област Сливен, като регионът не прави изключение от общата статистика за страната, според която 75 на сто от бизнеса алармира, че липсва работна ръка.

Източник: БТА Сливен
Велина Василева
Снимка: БТА (архив)