Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени места

14 февруари 2024 16:14, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 189
Проведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени места

След проведеното на 25 януари 2024 г. в гр. Нова Загора обществено обсъждане на проекта за Бюджет 2024 на Общината, общинското ръководство предприе поредица от срещи с жители на малките населени места.

Първите посетени още през януари по този повод бяха селата Брястово, Асеновец, Баня, Събрано, Каменово и Съдиево. Последваха публични обсъждания в Радецки, Млекарево, Богданово, Кортен, Езеро, Любенова махала, Еленово, Питово, Полско Пъдарево, Дядово, Стоил войвода.

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип навсякъде бяха очаквани с нетърпение от кметовете на населените места и жителите. Срещите протичаха в открит диалог, в който кметът на Общината представяше основните моменти в проекта за бюджет през 2024 г. и заложените средства за всяко населено място.

85 % от финансовите ресурси, предвидени за текущи ремонти на улици, благоустрояване, поддържане и ремонтиране на сградния фонд в общината, са насочени извън общинския център. Капиталовият списък обхваща обекти във всички сфери и всички населени места.

С мисъл за новите поколения ще бъдат проектирани и изградени детски площадки в Радецки, Полско Пъдарево, Караново, Богданово, Питово, Кортен, Дядово.

Проектиране и основен ремонт се предвижда за читалищата в селата Асеновец, Еленово, Езеро, Баня и Омарчево, а в Караново, Питово и Загорци ще бъдат извършени текущи ремонти по читалищните сгради.

Средства са заделени и за детските градини, където също ще бъдат осъществени текущи ремонти – на стена на ДГ в с. Съдийско поле, на покрив в с. Кортен, на оградни пана и на дограма в с. Стоил войвода, на дограмата и площадката на градината в с. Радецки, на спортна настилка в с. Коньово, на ДГ в с. Дядово, а в детската градина в с. Съдиево ще бъде монтирана сигнално-охранителна техника.

Помислено е не само за малчуганите, а също и за хората от третата възраст. Текущи ремонти са предвидени и за пенсионерските клубове – Асеновец, Каменово, Коньово, Радецки, Богданово. Ще се помогне и на потребителите на Дома за стари хора в с. Баня със закупуването на помпа за топла минерална вода и частично оборудване на кухнята.

С цел подобряване на материалната база, ще се осъществят основни ремонти на Кметството в с. Прохорово и на покрива на Кметството в с. Асеновец, както и текущи ремонти на Кметствата в Кортен, Сокол, Научене, Дядово; на дограма на Кметство с. Загорци; зала за гласуване в Новоселец; на покрив на сграда в Ценино и на Кметството в селото; на ритуална зала в Коньово; общински жилища в Кортен, на зала за масови събития в с. Млекарево.

В Капиталовия списък е заложено проектиране и основен ремонт и на общински сгради в Сокол и Брястово.

Ще бъдат благоустроени централните зони в Кортен и Стоил войвода, алеи в с. Омарчево, а в с. Любенова махала ще се ремонтира централна пешеходна зона.

Сериозен финансов ресурс от Капиталовия списък ще се насочи към пътната инфраструктура в общината. Проектиране и основен ремонт е предвидено за четвъртокласен път Млекарево – Пет могили и за улица в с. Стоил войвода.

През 2024 г. ще бъдат осъществени текущи ремонти и на улици или участъци от такива в селата Радево, съдийско поле, Събрано, Радецки, Брястово, Любенец, Съдиево, Бял кладенец.

Текущи ремонти са заложени за общински пътища или участъци от тях: пътя Омарчево – Питово и пътя Еленово – Прохорово.

На проведените срещи за публично обсъждане на изготвения проект за Бюджет за 2024 г. протекоха оживени разговори навсякъде в общината. Жителите имаха възможността да изкажат впечатления, да отправят препоръки и въпроси, на които кметът и заместник-кметовете им отговориха с готовност. Двете страни излагаха свои мнения и обмениха опит и информация. По думите на кмета на Общината г-жа Захариева, това е само началото на подобни допитвания до местната общност, защото се е убедила, че откритото управление и сътрудничеството водят до най-добри резултати.

Община Нова Загора

Снимки

Проведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени местаПроведоха се обсъждания на проекта за Бюджет на Община Нова Загора в малките населени места