Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2023 година

26 март 2024 12:48, Гергана Георгиева (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 2 месеца, брой четения: 168
НСИ лого

През от 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Сливен са 69.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 70.0% и се увеличава с 4.0 процентни пункта в сравнение с 2022 година. Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Сливен през 2023 г. са 63.5 хил. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.7% (71.9% за мъжете и 55.3% за жените). В сравнение с 2022 г. коефициентът се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 17.0 хил., със средно - 30.3 хил. и с основно и по-ниско образование - 16.2 хиляди.

Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 84.7%, за лицата със средно образование - 75.0% и за лицата с основно и по-ниско образование - 41.3%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 6.3 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 9.0% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 29.9 хил., от които 11.2 хил. са мъже и 18.7 хил. са жени.

• През 2023 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Сливен са 72.4 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 52.6% и се увеличава с 2.7 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

• Общият брой на заетите лица в област Сливен е 65.9 хил., от които 37.6 хил., или 57.1%, са мъже и 28.3 хил., или 42.9%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 47.9% (57.6% за мъжете и 39.2% за жените) и се увеличава с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. безработните лица в област Сливен са 6.5 хил. души.

Коефициентът на безработица е 8.9% като в сравнение с 2022 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта.

През 2023 г. икономически неактивните лица са 65.1 хил., от които 24.6 хил. са мъже и 40.5 хил. са жени.

 

За подробна информация посете сайта на НСИ или вижте прикачения файл:

Файлове