Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утвърдена програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

26 март 2024 14:06, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 339

На основание чл. 46 от Закона за хората с увреждания, Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/ утвърждава Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Същата се изпълнява от АХУ.

Програмата има за цел осигуряване на заетост на хора с увреждания чрез започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

- Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива. Продължителността им не може да бъде по- малка от 24 (двадесет и четири) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.46, от Закона за хората с увреждания.

С финансирането на проекти в областта на пълноправното включване на хората с увреждания се цели осигуряване на заетост на такива хора, с оглед преодоляване на социалната им изолация, пълноправното им включване в обществото и създаване на предпоставки за независим и достоен живот.

 

В тази връзка Ви информираме, че на 18.03.2024г., Агенция за хората с увреждания, обяви конкурс за финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Краен срок за кандидатстване 23.04.2024г., 17.30 ч.

 

 

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията - http://ahu.mlsp.government.bg/ в рубрика «Проекти/програми».

Лицата, които проявяват интерес могат да получат допълнителна информация на тел. 02/931 80 95.