Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

РСПБЗН-Сливен с мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на пролетното почистване

27 март 2024 13:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 189
pixabay.com

Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че при палене на суха растителност без спазване на необходимите мерки за пожарна безопасност, огънят може да засегне сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застраши човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня. Тази опасност значително се увеличава при наличие на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание. Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.

За да се избегнат подобни случаи, е необходимо при извършване на пролетното почистване да се знаят и спазват следните основни правила:

- изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за гасене – съдове с вода, пясък, негорими тупалки;

- абсолютно е забранено обособяването на нерегламентирани сметища и запалване на горими отпадъци в тях;

- да не се пали огън в близост до стрехи и под клони на дървета;

- във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на големи разстояния, пламъкът да се разпространи бързо и огънят да обхване значителни площи;

- при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено незабавно;

- в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;

- особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 метра от горските масиви;

- при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;

- стриктно спазване на забраната за изгаряне на изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.

При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания 112. При възможност може да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

Необходими са отговорност и съзнание във всеки един от нас за спазване на противопожарните изисквания при пролетното почистване - гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.