Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министерският съвет прие мерки за осигуряване на ликвидността на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и за...

27 март 2024 16:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 месец, брой четения: 215
Министерският съвет прие мерки за осигуряване на ликвидността на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и за гарантиране на финансовата стабилност на дъщерните дружества на „БЕХ“ ЕАД

Министерският съвет прие мерки за осигуряване на ликвидността на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и за гарантиране на финансовата стабилност на дъщерните дружества на „БЕХ“ ЕАД

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. и Решение за приемане на мерки и уреждане на взаимоотношения в сектор Енергетика.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. за допълнителни плащания до 1,6 млрд. лв. Целта на предоставянето на средствата е придобиването на вземания на БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД от „Топлофикация София“ ЕАД по реда и до размера, съгласно чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Транзакцията не оказва влияние на дефицита в държавния бюджет.

С Решението се възлага изкупуването на посочените по-горе вземания от „Топлофикация София“ ЕАД, като по този начин ще се осигурят условия за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ, както и ще се разширят възможностите на БЕХ ЕАД да подпомага дейността и финансовата стабилност на дъщерните си дружества, с цел гарантиране сигурността на енергийната система, което е основен приоритет на холдинга.

С Решението на Министерския съвет се решават редица въпроси в сектор Енергетика, най-важният от които е осигуряването на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с цел покриване на оперативния дефицит на фонда и осигуряване на средства за изпълнение на Програма за предоставяне на компенсации за предприятия, нагнетили природен газ в ПГХ „Чирен“, след одобряването на Програмата от страна на Европейската комисия.

Министърът на енергетиката Румен Радев разясни смисъла на Постановлението и Решението на Министерския съвет пред медиите, като обясни какъв казус се решава с тези действия: „Имаме задължения в огромен размер от страна на „Топлофикация София“ към енергийния сектор за газови доставки през годините. Натрупването на тези задължения се прехвърляше от страна на „Булгаргаз“ ЕАД към „БЕХ“ ЕАД, което доведе до задължения на топлофикационното дружество към държавния холдинг. Останалата част, която продължаваше да расте през годините, се натрупваше като салда към „Булгаргаз“. Тази практика води до внушителната (обща) сума от около 1,6 милиарда лева задължения към групата на „БЕХ“ ЕАД. Тези средства могат да се ползват за решаване на ликвидни въпроси в енергийния сектор, реализация на инвестиционни програми и т.н. Тази ликвидност е иззета от сектора. С това Постановление на Министерския съвет връщаме тази ликвидност“. Министър Радев подчерта в изказването си, че не говорим за смяна на собствеността на „Топлофикация София“ ЕАД, която остава общинско дружество.