Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Право на ремонт: по-лесни и привлекателни условия за потребителите

24 април 2024 09:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 401
Европейският парламент

Производителят трябва да ремонтира продукта на разумна цена и в разумен срок, след изтичане на правната гаранция

Достъп на потребителите до резервни части, инструменти и информация за ремонта

Насърчаване на опцията за ремонт, например чрез ваучери и фондове

Онлайн платформите ще помагат на потребителите при намирането на местни ремонтни услуги и магазини, продаващи обновени стоки

 

Новите правила въвеждат засилено „право на ремонт“ и имат за цел да намалят отпадъците и да насърчат сектора на ремонтните услуги, като улеснят и направят по-рентабилно поправянето на стоки.

 

Парламентът прие във вторник директивата относно т.нар. право на ремонт за потребителите с 584 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. Правилата изясняват задълженията на производителите за ремонт на стоките и насърчават потребителите да удължават жизнения цикъл на продукта чрез ремонт.

 

Задължение за ремонт

 

Новите правила гарантират, че производителите предоставят навременни и финансово достъпни услуги за ремонт и информират потребителите за техните права в тази област. За стоки, ремонтирани съгласно правната гаранция, ще се осигури допълнително едногодишно удължаване на гаранцията. Това ще стимулира потребителите да изберат опцията за ремонт вместо замяна на стоките.

 

След изтичането на срока на действие на правната гаранция, за производителя остава в сила задължението той да ремонтира широко разпространени продукти за домакинството, които технически подлежат на поправка съгласно правото на ЕС, като перални машини, прахосмукачки и дори смартфони. Списъкът с категориите продукти може да бъде разширен с течение на времето. Потребителите могат също така да заемат устройство, докато тяхното се ремонтира, или да изберат ремонтирано устройство като алтернатива, ако ремонтът е невъзможен.

 

Информация за условията и услугите за ремонт

 

На потребителите може да бъде предложен европейски формуляр за информация относно ремонта, който да им помогне да оценят и сравнят съответните услуги (подробно описание на естеството на дефекта, цената и продължителността на ремонта). За да се улесни процесът на ремонт, ще бъде създадена европейска онлайн платформа с национални подразделения, за да се помогне на потребителите лесно да намерят местни сервизи, продавачи на ремонтирани стоки, купувачи на дефектни стоки или общностни инициативи за ремонт, като например „кафенета за ремонти“.

 

Съживяване на пазара на ремонтни услуги

 

Правилата имат за цел да укрепят пазара на ремонтни услуги на ЕС и да намалят разходите за поправка за потребителите. Производителите ще трябва да предоставят резервни части и инструменти на разумна цена, като ще им бъде забранено да използват договорни, хардуерни или софтуерни техники, които пречат за ремонта. По-специално те не могат да възпрепятстват използването от страна на независими сервизи на резервни части втора употреба или получени чрез 3D принтиране, нито да откажат да ремонтират продукт единствено по икономически причини или защото преди това продуктът е бил ремонтиран от някой друг.

 

Насърчаване на достъпни ремонтни услуги

 

За да станат ремонтните услуги по-достъпни, всяка държава членка ще трябва да приложи поне една мярка за тяхното насърчаване, като например ваучери и фондове, провеждане на информационни кампании, предлагане на курсове за ремонт или подкрепа за общностните инициативи за пространства за ремонти.

 

Цитат

 

Докладчикът Рене Репази (С&Д, Германия) заяви: “Правото на потребителите да ремонтират продуктите вече ще стане реалност. Ще бъде по-лесно и по-евтино да се ремонтират, вместо да се купуват нови, скъпи продукти. Това е значимо постижение за Парламента и неговия ангажимент да даде възможност на потребителите да участват в борбата срещу изменението на климата. Новото законодателство удължава правните гаранции с 12 месеца при избор на ремонт, дава по-добър достъп до резервни части и гарантира по-лесен, по-евтин и по-бърз ремонт”.

 

Следващи стъпки

 

След като директивата бъде официално одобрена от Съвета и публикувана в Официален вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националното законодателство.

 

Контекст

 

По данни на Европейската комисия преждевременното изхвърляне на потребителски стоки произвежда 261 милиона тона емисии, еквивалентни на CO2, изразходва 30 милиона тона ресурси и генерира 35 милиона тона отпадъци в ЕС всяка година. Потребителите също така губят около 12 млрд. евро годишно от замяната на стоките, вместо да ги ремонтират. Освен това се очаква новите правила да донесат 4,8 млрд. евро за растеж и инвестиции в ЕС. Директивата допълва други нови правила на ЕС в областта на екопроектирането и предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход.

 

Конференция за бъдещето на Европа

 

Законодателството отговаря пряко на исканията на гражданите, изразени на Конференцията за бъдещето на Европа. По-конкретно, предложения 5, параграфи 6, 7, 10 и 11, параграф 2 относно устойчивото потребление и устойчивия растеж и иновациите - стартиране на платформа за "поправка"; въвеждане на мерки за насърчаване на правото на поправка и достъп до резервни части; предприемане на действия на ЕС за стимулиране на потребителите да използват продуктите по-дълго време; решаване на проблема с планираното остаряване и гарантиране на правото на поправка.