Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът прие директивата относно работата през платформа

24 април 2024 17:39, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 333
Европейският парламент

Нови правила за коригиране на фиктивната самостоятелна заетост

Работниците не могат да бъдат уволнени въз основа на решение, взето от алгоритъм

На платформите е забранено да обработват определени видове лични данни

В сряда евродепутатите одобриха нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през платформи.

 

Новите правила, договорени от Парламента и Съвета през февруари и приети с 554 гласа „за“, 56 „против“ и X 24 „въздържал се“, имат за цел да гарантират, че трудовият статус на работниците през платформи е класифициран правилно, и да коригират фиктивната самостоятелна заетост. Те също така регулират за първи път в ЕС използването на алгоритми на работното място.

 

Трудов статус

 

С новия закон се въвежда презумпция за трудово правоотношение (за разлика от самостоятелната заетост), която се задейства, когато са налице факти, сочещи контрол и ръководство, съгласно националното право и колективните трудови договори, и като се взема предвид съдебната практика на ЕС.

 

 

Директивата задължава държавите от ЕС да установят оборима законова презумпция за заетост на национално равнище с цел коригиране на дисбаланса на силите между цифровата трудова платформа и лицето, извършващо работа през платформа. Тежестта на доказване се носи от платформата, което означава, че тя трябва да докаже, че няма трудово правоотношение.

 

Нови правила за алгоритмичното управление

 

Новите правила гарантират, че лице, извършващо работа през платформа, не може да бъде уволнено въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система за вземане на решения. Вместо това цифровите трудови платформи трябва да гарантират човешки надзор върху важните решения, които засягат пряко лицата, извършващи работа през платформа.

 

Прозрачност и защита на данните

 

С директивата се въвеждат правила, които защитават по- стриктно данните на работещите през платформи. На цифровите трудови платформи ще бъде забранено да обработват определени видове лични данни, като например данни за емоционалното или психологическото състояние и личните убеждения на дадено лице.

 

Цитат

 

Докладчикът Елизабета Гуалмини (С&Д, IT) заяви: „С тази директива до 40 милиона работници през платформи в ЕС ще имат достъп до справедливи условия на труд. Това историческо споразумение ще им даде достойнство, защита и права. С него ще се коригира фиктивната самостоятелна заетост и ще се предотврати нелоялната конкуренция, ще се защити истинската самостоятелна заетост и ще се въведат новаторски правила за управление на алгоритмите. Това ще се превърне в реален еталон на световно равнище. Горда съм да кажа: Европа защитава своите работници, своя социален модел и своята икономика.“

 

Следващи стъпки

 

Договореният текст сега ще трябва да бъде официално приет и от Съвета. След публикуването му в Официален вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с две години, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

 

Контекст

 

Анализ на Европейската комисия от 2021 г. установява, че има повече от 500 активни цифрови трудови платформи, а в сектора са заети над 28 милиона души — цифра, която се очаква да достигне 43 милиона до 2025 г. Цифровите трудови платформи присъстват в различни икономически сектори, било то „на място“, като например наемането на автомобили с шофьор и доставката на храна, или онлайн с услуги като кодиране на данни и превод.

 

Въпреки че повечето работници през платформи официално са самостоятелно заети лица, около 5,5 милиона души може погрешно да бъдат класифицирани като самостоятелно заети лица.

 

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно приобщаващите пазари на труда и цифровите иновации за укрепване на социалната и устойчивата икономика, както е посочено в предложения 13, 13, параграф 5 и 35, параграф 1, точка 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.