Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Безопасност по пътищата: Парламентът премахва пропуските за преследване на нарушители в чужбина

25 април 2024 11:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 337
Европейският парламент

Подобрена помощ сред държавите членки за налагане на глоби за опасни чуждестранни шофьори

Пътнотранспортните нарушения, които водят до трансгранично разследване, са разширени

11-месечен срок за издаване на глоба за пътнотранспортно нарушение

Евродепутатите засилиха сътрудничеството между държавите членки на ЕС при трансграничното разследване на пътнотранспортни нарушения, за да се предотврати безразсъдното шофиране в чужбина.

 

Имайки предвид, че приблизително 40 % от трансграничните пътнотранспортни нарушения понастоящем остават ненаказани, евродепутатите актуализираха правилата, за да гарантират, че държавите от ЕС да си сътрудничат повече и да си помагат взаимно при намирането на чуждестранен шофьор, отговорен за пътнотранспортно нарушение. Новите правила задължават националните органи да отговарят на искания от друга държава от ЕС без забавяне и не по-късно от два месеца след като са събрали необходимата информация.

 

Освен това, по искане на държавата членка, в която е извършено нарушението, държавата на пребиваване на нарушителя в ЕС може да поеме събирането на глоби за движение по пътищата, при условие че сумата е по-голяма от 70 евро и не е платена след изчерпване на всички правни възможности.

 

Повече престъпления

 

Актуализираните правила ще разширят списъка на пътнотранспортните нарушения, извършени от чуждестранни водачи, които задействат трансгранична помощ и могат да доведат до глоба. В допълнение към превишената скорост, шофирането в нетрезво състояние или преминаване на червена светлина, законодателите на ЕС добавиха опасно паркиране и изпреварване, пресичане на непрекъсната линия и напускане на местопроизшествието, наред с други престъпления.

 

Ясен краен срок и забрана на частните събирачи на дългове

 

Държавата от ЕС, в която е извършено пътното нарушение, ще разполага с 11 месеца от датата на нарушението, за да издаде известие за пътнотранспортно нарушение. Известието за нарушение трябва да включва времето и обстоятелствата на престъплението, както и информация за начина на обжалване на глобата.

 

По инициатива на членовете на ЕП, ще бъде забранено на частни субекти да помагат на страните от ЕС да събират пътни глоби от чуждестранни шофьори (от две години след транспонирането на правилата в националното законодателство).

 

Онлайн портал

 

За да се увеличи прозрачността и да се улесни прилагането на новите правила, на Комисията е възложено да създаде онлайн портал, в който наред с другото да се посочват правилата, възможностите за обжалване и съответните глоби за пътнотранспортно нарушение.

 

Цитат

 

Докладчикът на ЕП Косма Злотовски (ЕКР, Полша) заяви: „За да се повиши пътната безопасност, държавите от ЕС трябва да си сътрудничат и да разполагат с ефективни инструменти за наказване на нарушителите на движението от чужбина. Актуализираните правила ще спомогнат за постигането на това, но са от полза и за водачите, които ще получат информация в рамките на стриктен срок, на език, който разбират, и с описание на процедурата по обжалване. Забраната за използване на частни дружества за събиране на глоби ще защити ефективно водачите от измами и изтичане на лични данни.“

 

Следващи стъпки

 

Новите правила относно трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортните нарушения, свързани с безопасността по пътищата, бяха приети с 570 гласа „за“, 36 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. След като Съветът ги одобри, страните от ЕС ще разполагат с 30 месеца, за да се подготвят за тяхното прилагане.