» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Производителност и енергийна ефективност на центровете за данни

25 April 2024 11:22, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Tuida News 2 months ago, number of readings: 36

С все по-широкото използване на изкуствения интелект, науката и технологиите, нуждите на центровете за данни от изчислителна мощност стават все по-големи. Това изисква енергия както за производствения, така и за оперативния жизнен цикъл на оборудването и представлява огромно предизвикателство за ИТ директорите и ИТ лидерите. Същевременно се поставят амбициозни цели за постигане на все по-висока енергийна ефективност.

 

Повечето компании са поели публични ангажименти да намалят въглеродните емисии от своите операции и 90% от изпълнителните директори заявяват, че устойчивото развитие е важно за успеха на техните организации. Въпреки това центровете за данни вече са основен потребител на електроенергия в световен мащаб. Според проучване на 451 Research, центровете за данни потребяват над 6% от общата енергия, използвана в САЩ към 2019 г. В Европа до 2025 г. се прогнозира използването на енергия в центровете за данни да бъде с 21% над нивата от 2018 г.

 

Когато капацитетът на електропреносните мрежи и площта на центровете за данни достигнат своите ограничения, основни принципи на тяхното изграждане е изчислителната плътност, енергийната ефективност и оптимизирането на производителността, а водещите ИТ компании разработват стратегии за внедряване на AI.

 

Докато светът се стреми да управлява по-добре ползването на енергия и развие ИТ платформите на утрешния ден, модернизацията и консолидацията предоставят възможност за постигане на експоненциални подобрения в производителността и енергийната ефективност.

 

 

Модернизация

 

ИТ лидерите могат да оптимизират консумацията на енергия на центъра за данни, пространството и разходите за изграждане чрез модернизиране с най-новите CPU и GPU технологии, Спестените средства от тези усилия могат да бъдат пренасочени към увеличаване на мащаба на инсталациите или към по-нови приложения като генеративен AI.

 

Инициативите за консолидация и модернизация на центровете за данни се очертаха като мощен подход за „освобождаване на място“ за нови технологични инициативи като AI, без да нарушават бюджетната дисциплина. Чрез замяна на стареещи, неефективни сървъри, ежедневните работни натоварвания могат да бъдат пренасочени към по-производителна и енергийно ефективна инфраструктура, изискваща по-малко пространство и енергия и освобождаваща ресурс за иновации. Фактът е, че производителността на по-старото оборудване обикновено намалява с времето, докато времето, разходите и пространството, необходими за поддържането му в експлоатация нарастват. За по-старото оборудване обикновено е трудно да бъде в крак с променящите се и нарастващи бизнес изисквания. Следователно усилията за модернизация са важни не само за спестяване на разходи и подобряване на производителността, но и за да се гарантира, че предприятието може да гарантира своето бъдеще.

 

Ефективност

Изпълнението на задачите, свързани с услугите, приложенията и устройствата, които влияят на всеки аспект от ежедневието ни, може да бъде доста ресурсоемко. От AI във вашия компютър до широкомащабни математически интензивни изчисления, които поддържат например финансови операции, тези работни натоварвания присъстват навсякъде в живота и могат да претоварват остарелите центрове за данни.

 

Един от начините да направите център за данни по-енергийно ефективен е просто да намалите физическия му отпечатък, тъй като най-новите процесори са с порядък по-ефективни от своите остарели аналози и могат да осигурят повече производителност на по-малко пространство. Например, ако замените 5-годишни сървъри x86 с най-новите системи, базирани на процесори AMD EPYC 9334, бихте използвали приблизително 70% по-малко стелажи със системи (по-малко пространство) и до 65% по-малко енергия за извършване същото количество работа.

 

Голямата картина

 

ИТ директорите и ИТ експертите все по-често се сблъскват с изискванията да осигурят високопроизводителна базова изчислителна инфраструктура в своите бизнеси и да се справят с нови, по-взискателни случаи на използване, като балансират пространството и бюджетните ограничения. Все пак усилията за модернизация са предизвикателство за водещите ИТ компании, особено когато става дума за преговори с бизнеса и ръководството на различните организации. „Да се оставят нещата както са“ е стратегия с нисък краткосрочен риск, но предприятието може да пропусне своите възможности за иновации, особено с бързото разпространение на изкуствения интелект. Изборът на правилната хардуерна платформа може да е решаващ за бъдещето на дадена организация.

 

Инфраструктурата на съвременните центрове за данни може да осигури повишена производителност и невероятни подобрения на енергийната ефективност за критичните за бизнеса работни натоварвания, които подобряват нашето ежедневие. Въпреки това, няма стриктно определен път към модернизацията. Изборът на правилния доставчик, който да помогне по този път е от решаващо значение; независимо дали целта е широкомащабно внедряване на AI в цялата изчислителна система или просто да се спестят разходи за енергия чрез обновяване на остарялата инфраструктура и по-ефективно управление на ежедневните операции. Първо трябва да се оценят приоритетите и да се изберат правилните доставчици, които ще направят анализ на работните натоварвания и ще дадат насоки по пътя към модерна, ефективна и производителна корпоративна инфраструктура.

 

Материалът е изготвен от Александър Трошин, отговарящ за сървърния бизнес на AMD в ЕМЕА.