» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Община Сливен с проект за благоустрояване на кв. „Дружба“

26 April 2024 08:30, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: Municipality Sliven 2 months ago, number of readings: 265
Квартал Дружба Сливен

Община Сливен изготви проект за частично благоустрояване на квартал „Дружба“. Предвижда се изграждане на алеи и отводняване на междублоковото пространство при блокове 32, 33, 34, кв. 632. В момента част от пространството е без настилка и е оформено нефункционално.

Целта на проекта е благоустрояване на пространството чрез доизграждане на алеи, тротоари, паркинги, съпътстващите отводняване, обществено осветление и озеленяване за постигане на здравословна, безопасна и естетическа среда. Предвижда се създаване на равни условия за развитие на лицата в неравностойно положение чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда. Проектното решение е съобразено със съществуващата дървесна растителност. Изготвена е фитосанитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка или при необходимост от частично премахване на дървесната растителност. Предвидено е увеличаване на зелените площи, засаждане на нови дървета и/или храсти с растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето. Обследвани са растителните видове, особено при детските площадки. Предвидена е подмяна на съществуващите настилки. Ще бъдат изградени детска и спорна площадка – фитнес на открито.

За зоната на благоустрояване е предвидена паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци). Предвидени са места за контейнери за ТБО, както и на контейнери за рециклиране на отпадъци с подходящо прикритие за всеки от блоковете. Предвидено е уличното осветление да се допълни със осветителни тела на стълбове с височина 6 метра, да се изместят осветителните стълбове, попадащи на неподходящи места и да се подменят всички осветителни тела на съществуващите стълбове с нови LED осветители. Допълнително е поискано в проекта да се предвиди и осветление около детската площадка, фитнес зоната, чешмата и масата за тенис.

Допълнително с плана може да се запознаете от прикачените файлове.

Files

Архитектура [2.81MB]

Portable Document Format File

Озеленяване [4.69MB]

Portable Document Format File

Осветление [2.53MB]

Portable Document Format File

План - настилки [2.26MB]

Portable Document Format File