» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Акценти от днешната редовна сесия на Общински съвет - Сливен

23 May 2024 12:11, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: Municipal Council-Sliven 1 month ago, number of readings: 334
Sesiq

Отпускане на финансови средства от Общината на малки математици от сливенски училища, класирали се за финалите на международния турнир „Математика без граници“, гласува днес местният парламент. Точката бе част от дневния ред на провелото се заседание на Общински съвет – Сливен и бе подкрепена с мнозинство.

Други предложения, които получиха подкрепа, бяха за именуване на две улици в града. Едната ще носи името „Шести артилерийски полк“, другата – „Мария Кюри“.

Поредната актуализация на общинския бюджет също получи одобрение. Тя се изразява в разместване на финансови средства по отделните бюджетни пера заради неотложни разходи за ремонт и поддръжка на уличната мрежа, придобиване на стопански инвентар, благоустрояване на райони в няколко квартала и др.

Общинските съветници гласуваха удължаване срока на договора на досегашния управител на предприятието по озеленяване и гробищните паркове Веселина Казакова.

В рамките на заседанието бе гласувано упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. То е насрочено за 21 юни. Със свое решение от днес местният парламент одобри „Дентален център 1 – Сливен“ да закупи апаратура за дейността си със собствени средства.

Подкрепа получи и частичната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината. Тя касае предимно изменението на цените за почасово ползване на общински зали, които не са актуализирани от 2016 г.

В хода на заседанието бе гласувано и упълномощаване на представител на Общината в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“.

Сесията започна с полагане на клетва от новия общински съветник Георги Георгиев. Той заема мястото на Соня Келеведжиева, чиито права бяха прекратени след влязло в сила решение на Върховния административен съд /ВАС/ за промяна в състава на Общинския съвет.

Сред приетите точки от дневния ред попаднаха и разпоредителни сделки с общинско имущество, процедури по прехвърляне на собственост, изработване на подробни устройствени планове, отпускане на финансови помощи на граждани.

Сесията обичайно протече в зала „Май“ и бе излъчвана на живо.

Подробни материали за всяко от предложенията могат да бъдат намерени на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite