Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

С над 6,2 млн. лв. ще се финансира борбата срещу домашното насилие до края на 2026 г.

28 май 2024 16:22, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 месец, брой четения: 296
С над 6,2 млн. лв. ще се финансира борбата срещу домашното насилие до края на 2026 г.

Над 6,2 млн. лв. ще струват мерките, включени в Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за периода 2024 – 2026 г. Документът е разработен въз основа на постъпили предложения от заинтересованите страни и беше приет от Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие (НСПЗДН) днес. Заседанието на Съвета беше председателствано от заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова.

Почти цялата необходима сума по програмата се осигурява от държавния бюджет. Тази година в него за целта са предвидени 450 000 лв.

Най-много средства в тригодишната Национална програма се предвиждат за превенция на агресията в дома. Планирани са национални информационни кампании, конференции, семинари и разяснителни срещи. Ще се организират множество обучения на всички професионални групи, които имат досег с проблема. Очаква се в края на периода стотици учители, социални работници, медицински специалисти, общински служители и служители на МВР да могат да предотвратяват домашно насилие, по-бързо да разпознават не само случаите на вече упражнена агресия, но и риска от такава, както и да реагират адекватно с мерки за закрила на потенциалните и реални жертви. Набляга се особено върху работата с деца, ученици и студенти.

Друг акцент в програмата е подготовката на адвокати, съдии, прокурори и следователи за работа по дела, свързани с домашно насилие. Предстои създаването на Национална телефонна линия с единен телефонен номер за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск. Отделно от това на Националния телефон за правна помощ 0700 18 250 адвокати от Националното бюро за правна помощ (НБПП) ще предоставят юридически консултации по казуси, свързани с домашно насилие. Такава подкрепа предлагат също Адвокатските съвети в страната. Планира се разширяване на мрежата от Регионални центрове за консултиране.

Предвидени са средства за поддръжка на съществуващото мобилно приложение „Помогни ми“. Ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ за социално, психологическо и правно консултиране, за процесуално представителство и за специализирани програми за възстановяване и защита на жертви или свидетели на агресия в дома, настанени в защитени жилища. Общините ще продължат да поддържат съществуващите 31 кризисни центъра в страната, в които могат да бъдат настанени общо 348 жени и деца, пострадали от домашно насилие или трафик.

Държавата ще финансира специални програми за социална и психологическа работа с извършителите на домашно насилие за преодоляване на агресията и справяне с гнева.

Предстои одобрената от НСПЗДН Национална програма за превенция и защита от домашно насилие 2024 – 2026 г. да бъде приета с решение на Министерския съвет.

 

 

НСПЗДН към Министерския съвет е създаден съгласно Закона за защита от домашното насилие. Той е специализиран постоянно действащ колективен и консултативен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие. Председател на Националния съвет е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет. Заместник-председател е министърът на правосъдието. В състава на Националния съвет се включват министрите на вътрешните работи, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на образованието и науката и на младежта и спорта, а също така представител на Върховния касационен съд, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България. В НСПЗДН членуват също представители на неправителствени организации, които работят за превенция и защита от домашно насилие, избрани с прозрачна процедура.

Снимки

С над 6,2 млн. лв. ще се финансира борбата срещу домашното насилие до края на 2026 г.