Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен ще бъде домакин на Национална конференция, посветена на образованието по физика и дигиталните технологии

11 юни 2024 09:07, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 2 дни, брой четения: 169
Съюз на физиците в България

От 13 до 16 юни в Сливен ще се проведе ежегодната 52-ра Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието по физика и дигиталните технологии“ (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK.html). Конференцията се организира от Съюза на физиците в България (СФБ), Министерството на образованието и науката, фондация „Еврика“, Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и Община Сливен. Форумът ще протече в конферентния център на Хотелски комплекс „Национал Палас“. Медийни партньори са БТА, Национално издателство „Аз-Буки“, сп. „Светът на физиката“ и интернет сайтовете НаукаOFFNews и MediaBricks.bg.

Конференцията е ежегоден национален форум, на който се срещат учители и експерти по физика от областта на средното образование, преподаватели в университети, научни изследователи и представители на институциите, които се нуждаят от кадри в областта на научните изследвания и техните приложения в областите на иновациите, технологиите и националната икономика. Темата на конференцията „Образованието по физика и дигиталните технологии“ бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет.

Темата е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси – виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет. Учителите се учат да подбират и използват ресурси, но нараства броят на тези, които ги създават сами.

Обучението по физика в електронна среда изцяло се осъществи по време на пандемията от Covid-19. Това беше предизвикателство към учителите за използването на подходящи стратегии и подходи в новата образователна среда, с които да се постигнат образователните цели. В резултат от това учителите по физика развиха дигиталните си компетентности и придобиха опит за организиране на учебния процес в дигитална среда, за използване на електронни ресурси, за насърчаване на самостоятелното учене, за осъществяване на обратна връзка чрез електронни тестове за контрол и оценка на знанията. По данни на анкети учителите по физика са сред най-успешно адаптиралите се към новите условия и след пандемията уверено продължават да използват дигиталните технологии за разширяване на възможностите за по-добро взаимодействие с учениците. Използват се нови интерактивни методи и средства за визуализация, виртуален учебен експеримент, видеодемонстрации, електронно управление на учебния процес, знакови и графични изображения, което подобрява разбирането на учебния материал и засилва мотивацията на учениците за учебна дейност.

В сборниците от Националните конференции по физика се наблюдава непрекъснато нарастване на докладите, свързани с използване на дигиталните технологии, независимо от темата на конференцията, което показва интерес към подпомагането на обучението чрез дигитални ресурси и развиване на дигиталните умения на учителите по физика.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 13 юни, четвъртък от 14 часа в зала „Галерия“ на конферентния център на комплекса. При откриването на конференцията ще бъдат връчени и наградите по физика „Акад. Матей Матеев“ на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за учители с най-голям принос при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката и астрономията и за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда.

Наградата „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката“ се присъжда на Павлина Георгиева – старши учител по физика и астрономия в МГ „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна и на Нели Михайлова – старши учител в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Наградата „За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда“ се присъжда на Пенка Василева – старши учител от СУ „Хаджи Мина Пашов“ – Сливен.

Програмата на конференцията (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/51NK- Programa.pdf) ще продължи с доклади на Наталия Митева, зам.-министър на МОН и д-р Светла Петрова от Института за изследвания в образованието.

По традиция всяка година по време на Националните конференции на СФБ се изнасят в популярна за широката публика форма поканени публични лекции за Нобеловата награда по физика през изтеклата година и по-важни въпроси, свързани с темата на конференцията.

Нобеловата награда по физика за 2023 г. ще бъде представена от чл.-кор. Александър Драйшу – председател на СФБ, а Нобеловата награда по химия за 2023 г. – от проф. д.фз.н. Евгения Вълчева – зам.-председател на СФБ. Първия български учебник по физика на Найден Геров ще представи доц. д-р Мая Гайдарова по повод 175-годишнината от издаването му.

От 14 до 16 юни конференцията ще продължи работата си в зала „Галерия, където в секциите „Средно образование“ и „Висше образование“ ще бъдат представени пленарни, секционни и постерни доклади, включително на студенти в отделните направления на конференцията.

В рамките на конференцията, със съдействието на фондация „Еврика“, на 14 и 15 юни в зала „Графити“ на Конферентния център ще бъде проведена и традиционната Младежка научна сесия на тема „Физиката и светът на технологиите“, която включва следните компоненти:

- Компютърни презентации (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/5NK-MS-Programa.pdf);

- Национален конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема „Физиката в моето (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/КЛАСИРАНЕ_ЕСЕ_2024.pdf);

- Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема: „Физика, хармония и феномени в природата“ (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/24ФК-резултати.pdf).

В програмата на конференцията е включена и „Работилница за ЕкоИдеи“ от ученици от средните училища в страната.

В заключителната част ще бъде проведена дискусия на тема: „Дигиталните технологии в обучението по физика – възможности и перспективи“ с водещи: проф. д-р Желязка Райкова и доц. д-р Мая Гайдарова.

 

Снимка: Internet