Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител даде пресконференция относно язовирите в Област Сливен

16 февруари 2012 17:25, Петра Георгиева (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 8 години, брой четения: 818
с. Пъдарево

На 16.02.2012г. областният управител Марин Кавръков излезе с изявление пред местните и национални медии относно състоянието на язовирите на територията на област Сливен. Г-н Кавръков разясни какво е състоянието на водните съоръжения на подопечната му територия, както и какви действия са предприемани от Областна администрация Сливен относно контрола по безопасността и поддръжката на язовирите в региона.

През последните 10 години регулярно са били извършвани проверки от специализирани комисии - два пъти в годината – през пролетния и през есенния сезон, относно техническото и експлоатационно състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в област Сливен. След констатирани нередности, своевременно са изпращани писма до органите, отговарящи за конкретните обекти за предприемане на спешни мерки към потенциално опасните язовири.

На 21.11.2011г. е извършено есенното обследване на техническото състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в област Сливен. За региона са направени конкретни констатации, след което предписания и препоръки към кметовете на общини в област Сливен. Те касаят поддръжката на язовири, речни корита, дерета и хидротехнически съоръжения във всяка една от четирите общини – както следва:

За Община Сливен – 18 обекта;

За Община Нова Загора – 6 обекта;

За Община Котел – 7 обекта (в т.ч. и язовирите в района на с. Мокрен и Ябланово);

За Община Твърдица (6 обекта).

Г-н Кавръков увери, че няма опасност от преливане на двата големи язовира в област Сливен – Жребчево и Асеновец. Областният управител даде за тези два обекта следната информация:

Яз. Жребчево – общ обем – 400 млн. куб. м., наличен обем към 14.02.2012г. – 188 512 000 куб. м., т.е. – пълен 47.1%;

Яз. Асеновец – общ обем – 28 200 000 куб. м., наличен обем към 14.02.2012г. – 21 312 000 куб. м., т.е. пълен 75.6%.

Днес Марин Кавръков отново сигнализира кмета на Община Котел – Христо Киров във връзка с изпълнението на предписания от 2011г. За сведение на медиите и заинтересовани граждани, към тази информация публикуваме писмото до Христо Киров.

Снимки

с. Яблановос. Мокрен

Файлове