Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител на област Сливен Христина Чолакова издаде заповед ...

20 октомври 2008 08:37,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 990

Областният управител на област Сливен Христина Чолакова издаде заповед във връзка с констатирано огнище на инфлуенца /грип/ по птиците на територията на Република Германия и опасността от проникване на заболяването на територията на нашата страна. Основание за нея е заповед на генералния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба и взетите решения на заседание на Областната епизоотична комисия от 16 октомври т.г.

Съгласно заповедта общинските епизоотични комисии на територията на областта трябва да проведат до 23 октомври заседания за предприемане на мерки за недопускане на заболяването на територията на страната. Директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба в Сливен е необходимо да организира привеждането в изправност на наличната дезинфекционна техника и обезпечаване на необходимите дезинфекционни материали. Необходим е и постоянен ветеринарно-медицински надзор на здравословното състояние на птиците в птицевъдните обекти и личните дворове в населените места, за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, както и извършване на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

Разпореждането към директорите на РВМС-Сливен и на ОД на МВР в Сливен е да сформират екипи, които да осъществяват контрол и да не допускат извършването на търговия с живи птици на нерегламентирани за това места.

Директорът на Регионална дирекция по горите и председателят на Сдружение „Български ловно-рибарски съюз Сливен" трябва да организират съвместни проверки за наличие на болни или умрели диви птици, а органите на Пътна полиция – КАТ - да засилят контрола върху моторните превозни средства, превозващи живи птици и при нарушение да уведомят директора на РВМС.

Отглеждането на птици на територията на областта трябва да става само в дворовете на собствениците без да се допуска свободното им движение по улици и пасища. Необходимо е собствениците и управителите на птицевъдни обекти и фуражни предприятия да засилят охраната и осигурят дезинфекции на влизащите и излизащите превозни средства и хора в и от обектите, както и да съхраняват фуражите само в закрити помещения. Те трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици, да не допускат контакта им с птици, живеещи в дивата природа, а при отклонение в здравословното им състояние или завишена смъртност да уведомят незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място.