Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Представиха резултатите от проект за обучение и обмяна на опит в областта на професионалното ориентиране

07 април 2009 17:36,
Излъчване: Област Сливен преди 13 години, брой четения: 904
снимка - 1

Във връзка с изпълнението на проекта на Областна администрация – Сливен „VET: качество и иновации”, финансиран по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност, днес – 7 април, в залата на Областна администрация – Сливен се проведе семинар. На него присъстваха членовете на постоянната комисия за заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен, представители на центрове за професионално обучение на територията на областта, РИО – Сливен, Центъра за развитие на човешките ресурси и др.

Откривайки семинара, областният управител Христина Чолакова припомни, че в рамките на проекта представители на Областна администрация – Сливен и членове на Постоянната комисия по заетост взеха участие в организирано обучение и обмяна на опит в областта на професионалното образование и обучение, които се проведоха в гр. Севиля, Испания.

„С проучването на добрите практики в страната-домакин си поставихме за цел да допринесем за подобряване качеството и иновациите в професионалното ориентиране, образование и обучение в Сливенска област, така че то да съответства на търсенето на пазара на труда. Поставихме си тази цел, първо защото считаме, че връзката „образование – пазар на труда” е изключително важна, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. От друга страна, аз, като областен управител и председател на Постоянната комисия по заетост, както и всички членове на комисията, имаме отговорности, свързани с провеждане на политиката за професионално образование и обучение на регионално ниво. В тази връзка виждам необходимост да се работи за обвързаността на професионалното образование и обучение с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона”, отбеляза г-жа Чолакова. Тя изрази надежда семинарът да е полезен за всички присъстващи и като потенциални бенефициенти по оперативна програма „Човешки ресурси” с помощта и партньорството на Областна администрация - Сливен те да се опитат да допринесат за въвеждането на иновационни подходи в областта на професионалното образование и обучение в контекста на търсенето на пазара на труда.

По време на семинара бяха представени резултатите от проведеното по проекта обучение и обмяна на опит в областта на професионалното ориентиране, образование и обучение. Живка Жекова – гл. експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерството на труда и социалната политика, представи текущите и предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, поставяйки акцент върху професионалното образование и обучение.

Снимки

снимка - 2