Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът гласува на първо четене Бюджет 2013

08 ноември 2012 22:14, Връзки с обществеността
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 11 години, брой четения: 1618
---

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. със становище на Министерския съвет. Гласуваха 182 народни представители, от които 122 бяха „за”, а 60 – „против”. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в своето изложение от трибуната запозна депутатите с Годишния доклад на Института за международни финанси, който излезе преди два дни. В документа се казва, че България е сред страните, в които растежът през годините е останал стабилен, тъй като има икономически политики, фокусирани върху редуциране на структурните дисбаланси и политики, които подкрепят финансовата стабилност. В Източна Европа растежът през 2012 година е намалял рязко във всички държави, освен в България. Като резултат от особено добрите си политики, държави като Полша, България, Турция и Чехия имат риск-премии много по-ниски от тези на държавите от еврозоната.

Симеон Дянков допълни, че от вчера за първи път от както България е включена в системата на изчисляване на риск-премиите, е успяла надмине и Словакия. Вицепремиерът подчерта, че този бюджет, а и всичките на това правителство и последният на предното правителство, се взимат в състояние на една тежка икономическа криза в цяла Европа.

„Основната задача на правителството в бюджетирането през 2009-2010 беше да се върнем към финансова стабилност. През следващите две години - 2011-2012, целта беше да запазим тази стабилност. С бюджет 2013 се концентрираме върху увеличаването на доходите. „Бюджет 2013 провежда последователна разходна политика, което гарантира, че и през следващата година България ще остане сред страните в ЕС с една от 3-те най-ниски стойности на показателите и по външния дълг и по общия дълг към БВП и дефицита спрямо БВП”, допълни Дянков. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ Димитър Главчев заяви по време на дебатите, че Бюджет 2013 г. е балансиран, реалистичен и фокусиран към доходите на хората. Продължава се традицията на финансова стабилност, заложена през последните няколко години. „Благодарение на тази последователност, следващата година водещото послание в бюджета е увеличението на доходите”, каза Главчев. Основните послания, заложени в Бюджет 2013, са свързани с продължаване на политиката на фискална консолидация, осигуряващо запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната, приоритизирането на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж и борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението. Главчев посочи, че правителството на ГЕРБ следва своите ясно очертани цели, насочени към преимуществено развитие на образование, здравеопазване и социалния сектор. Бюджет 2013 е свързан и с фокусиране към сектори, които насърчават икономическия растеж и се акцентира върху намаляването на бедността.

От 1 януари 2013 г. ще се повиши минималната работна заплата от 290 лв. на 310 лв., а от 1април 2013 ще се увеличи размерът на пенсиите средно с 9,3%. Важна част от разчетите е запазването на нивото на безработицата на равнището от 2012 г., което е средното за ЕС. Бюджетът предвижда редица мерки за подобряване събираемостта на приходите, на основата на постигнати вече резултати.