» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Парламентът гласува на първо четене Бюджет 2013

08 November 2012 22:14, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: GERB Sliven 11 years ago, number of readings: 1619
---

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. със становище на Министерския съвет. Гласуваха 182 народни представители, от които 122 бяха „за”, а 60 – „против”. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в своето изложение от трибуната запозна депутатите с Годишния доклад на Института за международни финанси, който излезе преди два дни. В документа се казва, че България е сред страните, в които растежът през годините е останал стабилен, тъй като има икономически политики, фокусирани върху редуциране на структурните дисбаланси и политики, които подкрепят финансовата стабилност. В Източна Европа растежът през 2012 година е намалял рязко във всички държави, освен в България. Като резултат от особено добрите си политики, държави като Полша, България, Турция и Чехия имат риск-премии много по-ниски от тези на държавите от еврозоната.

Симеон Дянков допълни, че от вчера за първи път от както България е включена в системата на изчисляване на риск-премиите, е успяла надмине и Словакия. Вицепремиерът подчерта, че този бюджет, а и всичките на това правителство и последният на предното правителство, се взимат в състояние на една тежка икономическа криза в цяла Европа.

„Основната задача на правителството в бюджетирането през 2009-2010 беше да се върнем към финансова стабилност. През следващите две години - 2011-2012, целта беше да запазим тази стабилност. С бюджет 2013 се концентрираме върху увеличаването на доходите. „Бюджет 2013 провежда последователна разходна политика, което гарантира, че и през следващата година България ще остане сред страните в ЕС с една от 3-те най-ниски стойности на показателите и по външния дълг и по общия дълг към БВП и дефицита спрямо БВП”, допълни Дянков. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ Димитър Главчев заяви по време на дебатите, че Бюджет 2013 г. е балансиран, реалистичен и фокусиран към доходите на хората. Продължава се традицията на финансова стабилност, заложена през последните няколко години. „Благодарение на тази последователност, следващата година водещото послание в бюджета е увеличението на доходите”, каза Главчев. Основните послания, заложени в Бюджет 2013, са свързани с продължаване на политиката на фискална консолидация, осигуряващо запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната, приоритизирането на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж и борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението. Главчев посочи, че правителството на ГЕРБ следва своите ясно очертани цели, насочени към преимуществено развитие на образование, здравеопазване и социалния сектор. Бюджет 2013 е свързан и с фокусиране към сектори, които насърчават икономическия растеж и се акцентира върху намаляването на бедността.

От 1 януари 2013 г. ще се повиши минималната работна заплата от 290 лв. на 310 лв., а от 1април 2013 ще се увеличи размерът на пенсиите средно с 9,3%. Важна част от разчетите е запазването на нивото на безработицата на равнището от 2012 г., което е средното за ЕС. Бюджетът предвижда редица мерки за подобряване събираемостта на приходите, на основата на постигнати вече резултати.