Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ГЕРБ-Сливен подкрепя всички предложения, свързани с реализацията на европейските проекти

26 ноември 2012 21:31, Връзки с обществеността
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 11 години, брой четения: 1577

Областното и общинско ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен проведе редовно заседание на 26 ноември, на което разгледа и обсъди предложенията за предстоящото заседание на Общински съвет-Сливен на 28.11.2012 г.

ГЕРБ-Сливен подкрепя предложенията на общинската администрация във връзка с реализацията на всички европейски проекти, повечето от които спечелени от предишното общинско ръководство, по време на мандата на ГЕРБ.

Сред тях е предложението за упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, който е от изключително важно значение за града и неговото финализиране ще бъде единствено от полза за жителите на Сливен. С друго предложение се дава възможност за реализация на проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”. Целта е превръщането на крепостта в туристическа дестинация и атрактивен обект, показващ важна част от историческото минало на Сливен.

 

ГЕРБ не подкрепя предложенията, които касаят управлението на средствата на данъкоплатците, но не допринасят за просперитета на общината и не водят до необходимата ефективност. ГЕРБ няма да подкрепи всички предложения за изменение на Бюджет 2012, особено увеличаването на разходите за общинската администрация в размер на половин милион лева. В условията на финансова криза ГЕРБ не може да одобри сумите за разходи по граждански договори, външни услуги, командировки, дейности по вътрешна сигурност и др. ГЕРБ няма да подкрепи и предложението за увеличение на План–сметка за 2012 г. с над един милион лева на разходите за поддържане на чистотата.

 

Във връзка с т. 4 от дневния ред относно предложението за изменение на Договора за концесия на спортен комплекс „Хаджи Димитър”, ръководството на ГЕРБ-Сливен счита, че е необходим обстоен анализ за изясняване на юридически казуси и недопускане на съмнения относно законосъобразността и целесъобразността на направеното предложение. До тогава предложението следва да бъде оттеглено или неподкрепено. ПП ГЕРБ подкрепя инициативността на всеки инвеститор, който при ясни правила води до подобряване условията на живот на жителите и икономическа ефективност за общината.