Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

29 ноември 2012 10:45,
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 927

На 28.11.2012 г. в конферентната зала на Областна администрация Сливен се проведе разширено заседание на постоянната комисия по заетост, на което бяха поканени представители на фирми и работодателски организации от областта.

Целта на заседанието беше да се разяснят и популяризират възможностите за осигуряване на нови работни места и запазване на заетостта, които дава оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заседанието премина под председателството на заместник-областния управител г-н Пейчо Пейчев. Той прикани участниците и всички заинтересовани - безработни лица, работодатели, местна и държавна власт, социални партньори, към по-голяма активност, за да бъде намалено нивото на безработица в областта.

Г-жа Светла Стоянова, директор на Дирекция „Бюро по труда” Нова Загора, представи информация за актуалните схеми на оперативнта програма. По грантовите схеми "На път" и "Ново работно място" кандидатите трябва да подготвят проекти, които да предложат за одобрение. По-лесно е кандидатстването от страна работодателите по схемите "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" и "По-близо до работа". По тях се подават заявки до съответните дирекции „Бюро по труда“.

 

„На път” предоставя на работодателите финансиране за организиран транспорт за период до 12 месеца. Ще могат да пътуват работници от и до населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата или предприятието, където работят.

Очаква се в най-скоро време покана за подаване на проектни предложения.

 

“Ново работно място” има за цел да насърчи бизнеса да осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. На работодателите се предоставя подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2012 г.

 

„По-близо до работа” насърчава географската мобилност на заетите. Целева група са новонаети лица, които работят в населено място различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес. Работното място не трябва да е отдалечено на повече от 80 км.

Могат да кандидатстват работодатели, които са наели лица за срок не по-кратък от 6 месеца.

 

"Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" е за безработни младежи. Младежите трябва да са до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж. Осигуряват се средства за наетия стажант и за наставника, който ще го въвежда в работата.

Подробна информация за схемите може да се намери освен в дирекциите „Бюро по труда“, и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.