Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

19 май 2009 10:19,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1324

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-11-12-07/19.05.2009 г. на Областен управител от 10:00. часа на 26.06.2009 г. в Областна администрация Сливен, ул. ”Д. Добрович” №3 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, находящи се в гр. Сливен.

Тръжна документация -300 /триста/ лв. с ДДС.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 28.05.2009 г. до 19.06.2009 г. в счетоводството на ОА. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. от 29.05.2009 г. до 22.06.2009 г. Депозита се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД-клон Сливен от 29.05.2009 г. до 23.06.2009 г. Срок за подаване на документи за участие в търга от 01.06.2009 г. до 17:30 часа на 24.06.2009 г.

Информация: тел. 044 / 662-443 и 044/616-213

Файлове

Обява - детайли [34.0KB]

Microsoft Word Document