» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

06 July 2009 16:17,
Emission of: District Sliven 15 years ago, number of readings: 1174

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 и чл. 45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-11-12-14/03.07.2009 г. на Областен управител от 10:00. часа на 12.08.2009 г. в Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” № 3 ще се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Сливен.

Files

Обява - детайли [32.5KB]

Microsoft Word Document