» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

06 July 2009 16:22,
Emission of: District Sliven 15 years ago, number of readings: 1152

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 и чл. 45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-11-12-16/03.07.2009 г. на Областен управител от 14:00. часа на 12.08.2009 г. в Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” № 3 ще се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, находящи се в област Сливен.

Files

Обява - детайли [38.0KB]

Microsoft Word Document