Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИАНМСП организира национално участие на българските производители на Mеждународната изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014

19 май 2014 14:21, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 434
Снимка

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 - 23.10.2014 г. в. Париж, Франция.

SIAL Paris e авторитетна специализирана промоционална проява в областта на хранително-вкусовата промишленост, която се провежда през две години от 1964 г. В последното издание на изложбата през 2012 г. са участвали над 5 000 изложители, а посетителите са били над 150 000, предимно търговци и специалисти в бранша.

На националните щандове с обща изложбена площ от 350 кв.м. своята продукция ще представят български производители от различни направления в сектора: месни и рибни продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки.

Агенцията поема разходите на участниците за:

• Наемане на изложбена площ

• Проектиране и изграждане на изложбен щанд

• Наемане на оборудване и обзавеждане

• Регистрация на изложителите

• Включване на изложителите в официалния каталог

• Издаване на брошура

• Рекламиране на участието.

Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.

Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg и Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg

Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, Франция, се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, “НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013