Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мерки за обезвреждане на умрелите от „син език“ животни прие Областната епизоотична комисия – Сливен

19 август 2014 17:17,
Излъчване: Област Сливен преди 9 години, брой четения: 998
Снимка 1

На 19.08.2014 г. под председателството на заместник областния управител Неджми Ахмед се проведе заседание на Областната епизоотична комисия – Сливен. Освен членовете на комисията, присъстваха и представители на четирите общини в областта, Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна, Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас. Участие взе и областният управител на област Сливен Корнелий Желязков.

Заседанието беше свикано по искане на д-р Пламен Пенчев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен /ОДБХ/ и секретар на комисията. Спешността му е свързана с необходимостта от незабавни мерки за обезвреждане на умрелите от „син език“ селскостопански животни. Д-р Пенчев изнесе информация за разпространението на болестта в област Сливен.

Болестта „син език“ се наблюдава най-вече в общините Сливен, Котел и Твърдица, като метеорологичните условия тази година са способствали за разпространението й. Д-р Пенчев информира, че при всяко повикване от стопани, експерти от ОДБХ на място вземат кръвни проби от животните, които се изпращат в София. Ако пробата е положителна, със заповед на директора на Българска агенция по безопасност на храните, се обявява „огнище“. Само вчера са обявени две такива – в с. Мокрен и с. Ябланово, а преди това и в с. Ичера.

От общо 111 населени места в област Сливен към 18.08.2014 г. клинически доказани случаи на „син език“ има в 36 населени места, серологично – в още 3, а съмнения има за още 4 /близо 39% от населените места/.

Д-р Пенчев съобщи още, че са проверени 48 бр. животновъдни обекти за говеда, като от 23 са взети проби. В 30 обекта за отглеждане на кози и в 680 за овце също са взети проби. Той допълни, че е абсолютно забранено придвижването на животни освен предназначените за клане в определени кланици, намиращи се на 20 км от огнищата.

Към вчерашна дата по данни на кметовете на населени места в областта от „син език“ са умрели 191 животни. В тази връзка д-р Пенчев запозна присъстващите с Наредба №22/10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорисковите материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ. Съгласно наредбата кметовете на общини трябва да издадат заповед за назначаване на постоянна комисия с участието на кметове на населени места и представители на ОДБХ, РЗИ, РИОСВ и Басейнова дирекция.

Комисиите в четирите общини на област Сливен трябва да определят охраняеми площадки за съхраняване на умрелите животни, откъдето да се товарят на транспортните средства на екарисажите. Поради ограничения капацитет на транспортните средства на екарисажите и поради това, че много населени места са в труднодостъпни райони, в спешен порядък комисиите трябва да определят площадки за трупни ями, където да се загробват умрелите животни.

Д-р Стефко Дренски – началник отдел „Здравеопазване на животните“ към ОДБХ, представи процедурата за получаване на обезщетения от селските стопани. Тя е описана в Наредба за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Д-р Пенчев каза още, че разпространението на болестта „син език“ може да се ограничи, ако стопаните редовно третират животните с определените препарати. Той допълни, че в момента не се предвижда ваксинация, а по решение на европейско ниво такава ще има вероятно през пролетта.

Областният управител призова бързо и оперативно кметовете на общини да назначат съответните комисии и спешно да се определят места и да се изградят трупни ями. Той допълни, че това е свързано с допълнителен финансов ресурс, но мерките трябва да бъдат незабавно предприети за недопускане по-нататъшното разпространение на болестта.

Членовете на Областната епизоотична комисия единодушно гласуваха заповед на областния управител, с която разпорежда на кметовете горните мерки. Заповедта е в прикачения файл.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6

Файлове

Заповед [439KB]

Portable Document Format File