Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител предостави Стария затвор на община Сливен

21 август 2014 09:23,
Излъчване: Област Сливен преди 9 години, брой четения: 865
Снимка

На 20.08.2014 г. областният управител на област Сливен Корнелий Желязков подписа заповед, с която предоставя безвъзмездно за управление на община Сливен сградата на Стария затвор. Предоставят се южното крило и фоайето от първи етаж, целите втори, трети етажи и сутерен в южната половина на триетажната масивна сграда. Това става в отговор на отправено от община Сливен искане сградата да се предостави за нуждите на Регионален исторически музей – Сливен за експозиционни площи, фондохранилища и реставрационни ателиета.

Имотът е частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен. Данъчната оценка на актуваната част от сградата е 901 419 лв. Това е бившата Сукнена фабрика, построена от Добри Желязков – Фабрикаджията, която в началото на XX век е преустроена в затвор. Има статут на исторически паметник на културата от национално значение.

Община Сливен ще владее, ползва и поддържа имота-държавна собственост от името на държавата за своя сметка и на своя отговорност. Предстои сключването на договор, който урежда правата и задълженията на двете страни. След подписването му, имотът ще бъде предаден на община Сливен чрез приемо-предавателен протокол.