Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦАТА

27 август 2014 12:55,
Излъчване: СБР - Котел преди 9 години, брой четения: 3381

СБДПЛР-Котел ЕООД

обявява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦАТА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Интернет адрес/и: dsbr_kotel@abv.bg

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:Гр.Котел-8970,обл.Сливен,ул.”Изворска”№85

Адрес на профила на купувача: www.sbdplr-kotel.org

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дървата за отопление и производство на топла вода трябва да бъдат: Суха маса от широколистни дървесни видове с дължина 1,00 м намиращи се в складова база, отстояща на не повече от 10 км от местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставените дърва трябва да бъдат маркирани с контролна марка, съответно експедиционна горска марка и придружени с документ, доказващ законният им произход.

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на прогнозно до 650 плътни куб.м. дърва за горене

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 39000 BGN без вкл.ДДС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Документацията е публикувана на профила на купувача на следната електронна страница :www.sbdplr-kotel.org

Заседанието на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците ще се проведе на 12.09.2014г.от 13.00ч. в кабинет”Финансов контрольор” намиращ се на ІІ-ри етаж в основна сграда-сектор”Административен”.Краен срок за набиране на оферти – 10.09.2014г. – 16.00ч.

 

Тел. за контакти -045342473; 0889880211 –служител ”ОСДВОЧР” -Радостина Петрова-всеки работен ден от 8.00

 

От ръководството

Файлове

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДЪРВА [143KB]

Microsoft Word Document

Публична покана [34.5KB]

Microsoft Word Document

Техническо предложение [35.5KB]

Microsoft Word Document

Ценово предложение [36.0KB]

Microsoft Word Document

Проект на договор [52.0KB]

Microsoft Word Document

Документация за дърва -1 [12.8KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -2 [6.52KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -3 [49.7KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -4 [50.3KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -5 [52.2KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -6 [50.1KB]

Portable Document Format File

Документация за дърва -7 [39.7KB]

Portable Document Format File

Заповед за процедура-1 [56.3KB]

Portable Document Format File

Заповед за процедура-2 [42.2KB]

Portable Document Format File

Заповед за процедура-3 [11.9KB]

Portable Document Format File