» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Започва ремонтът на сливенския филиал на Медицинския университет – Варна

28 August 2014 14:08,
Emission of: District Sliven 9 years ago, number of readings: 1087
Снимка 1

На 28.08.2014 г. в зала „Георги Данчев“ на Областна администрация Сливен се състоя официална церемония по подписване на договор за изпълнение на проект „Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, преустройство и модернизация на съществуваща сграда за образование за нуждите на Медицински университет - Варна - филиал Сливен”.

Присъстваха Валя Радева – областен управител, Корнелий Желязков – досегашен областен управител, Огнян Арабаджиев и Неджми Ахмед – заместник областни управители, Деян Грънчаров - помощник-ректор на Медицински университет – Варна /МУ-Варна/, Нина Куликова – ръководител отдел „Управление на собствеността“ към университета, доц. д-р Нели Спасова - директор на филиала в Сливен, Пепа Чиликова – заместник-директор, Тодор Дечев – представител на фирмата-изпълнител „Билдинг-ТД“ ЕООД, арх. Койнов - проектант на обекта, представители на строителния надзор, служители на Областна администрация.

В словото си областният управител каза, че е щастлива от факта, че с тази церемония по подписване на договора встъпва в длъжност, защото изпълнението на проекта ще допринесе изключително много за развитието на областта. Осъществяването на идеята за функциониране в град Сливен на филиал на МУ - Варна срещна огромна подкрепа от местната общност. Тя се инициира и осъществи с усилията на Областна администрация Сливен през няколко последователни мандата, както и на ръководството на университета. „Удовлетворена съм, че вече има възможност младежите от нашата и съседните области със значително по-малки разходи и в близост до дома да придобият знания по търсени на пазара на труда професии. Създаването на условия за обучение и последваща реализация е предпоставка за задържането на младите квалифицирани хора тук“, каза още г-жа Радева.

Проектът се осъществява с финансиране от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в размер на 493 475 лв. Подписването на договора за изпълнение става след проведена открита процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Филиалът в Сливен е разкрит с решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г., а от учебната 2013/2014 година в него вече се обучават 40 студенти редовно обучение, специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“. Състоянието на съществуващата сграда на филиала и липсата на топлоснабдяване обаче я прави непригодна от санитарно-хигиенна гледна точка. Студентите от първия випуск провеждат занятия в помещения на МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ Сливен. През настоящата учебна година с новия випуск, броят на студентите ще се удвои. Затова и отпуснатото финансиране е много навременно.

Деян Грънчаров направи презентация на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Той каза още, че сливенският филиал на университета е една ценна придобивка за областта, но най-ценното са хората. Младежите трябва да имат възможността да се образоват, да намерят работа и да останат тук. „Ние като образователна институция подкрепяме такива инициативи и даваме най-доброто, за да сме адекватни на Вашите усилия“, добави той. МУ – Варна ще обзаведе и оборудва с медицинска техника сградата на филиала, ще обнови и дворното пространство. След приключване на този втори етап, учебното заведение ще има капацитета да обучава 180 студенти от I до IV курс.

Подписите си под договора за изпълнение положиха Деян Грънчаров - помощник-ректор на Медицински университет – Варна и Тодор Дечев – представител на „Билдинг-ТД“ ЕООД.

След официалната част беше посетена и сградата на филиала.

Photos

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6