Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626162

23 септември 2014 14:06, Вик Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 6 години, брой четения: 2308
"ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментното обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 Проект “Инкасо-Фирми“ (в частта плащания, лихвени фактури, издаване на фактури и издаване на електронни фактури и всички справки, касаещи проект „Инкасо-Фирми“); 2 Проект „Финансово-счетоводна дейност” (в част амортизации и част дълготрайни материални активи)

 

Решението е публикувано в АОП под номер 626162

www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=626162

 

 

 

Решение за прекратяване на процедура по договаряне без обявление публикувано в АОП под номер 630878

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=630878&newver=2