Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител г-н Марин Кавръков проведе среща с г-жа Атанаска Тунтова Директор на Басейнова дирекция за управление на водите

20 януари 2010 16:51,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1786
среща

На 20 януари 2010г. /сряда/ от 10.00 часа в Областна администрация - Сливен се проведе среща на областния управител г-н Марин Кавръков и г-жа Атанаска Тунтова Директор на Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив.

На срещата присъстваха инж. х-к Вълчо Караджов и инж. Лиляна Барганова.

Срещата е организирана за координация между двете институции във връзка с изпълнението на Планът за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и контрола във връзка с изпълнението на Закона за водите.

Източнобеломорски район с център Пловдив обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. И трите реки са трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на р. Марица. Части от речения басейн на р. Марица са разположени на териториите на Република Гърция и Република Турция. Река Марица се влива в Егейско море.

Сливенска област е включена в Източнобеломорски и Черноморски район с център Варна.

След срещата се състоя брифинг с журналистите, на който бяха задени много актуални въпроси. Основна част от обсъждането бе поддържането на хидротехническите съоръжения на водните обекти, проблеми с недостиг на вода, изграждането на малки водно електрически централи /МВЕЦ/, корекциите на реките, концесиите за добив на инертни материали и баластриерите по тях. Акцентирано беше и за предстоящите санкции, които европейският съюз може да ни наложи през 2010 г. за липсата на пречиствателни станции в градовете над 10000 души.

Повече информация относно дейността и правомощията на Басейнова Дирекция Пловдив можете да прочетете на сайта на дирекцията: http://www.bd-ibr.org/.

За контакти:

 

инж. Лиляна Барганова- Пресаташе

тел: 032/63-32-38

GSM: 0887-93-92-37

e-mail: bd_plovdiv_press@abv.bg

 

Пловдив,

ул."Булаир" 26;

факс 032/62-80-63;

тел. 032/62-15-52;

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

 

Сигнали за корупция: 0887-93-92-37

bd_plovdiv_corruption@abv.bg

 

Снимки

брифингбрифинг