Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Националният план за действие по заетостта за 2010 г. са включени четири регионални програми за заетост от област Сливен.

25 януари 2010 11:07,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1093

Областният управител г-н Марин Кавръков ви информира, че в Националния план за действие по заетостта за 2010 г. са включени четири регионални програми за заетост от област Сливен. Тези програми са предложени от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен.

- Програма „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки в община Котел”, разработена от Общинска администрация Котел;

- Програма „Родители в подкрепа на деца със специфични образователни проблеми” разработена в партньорство между Областна администрация Сливен, Община Сливен, Община Нова Загора и Община Котел;

- Програма „Поддържане на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на община Твърдица”, разработена от Общинска администрация Твърдица

- Програма „Поддържане на сервитута на четвъртокласната републиканска пътна мрежа на територията на община Нова Загора”, разработена от Общинска администрация Нова Загора

Програмите ще се реализират през 2010 г. За тях е предвидено финансиране от Държавния бюджет, като финансовите средства, които са искани по програмите от Държавния бюджет са редуцирани. Редуциран е и броят на лицата, за които е предвидено осигуряване на заетост.

Програма „Родители в подкрепа на деца със специфични образователни проблеми” ще осигурява заетост на 12 лица - родители на деца с увреждания и безработни учители, в дейности, свързани с подпомагане работата на персонала в специализираните институции за деца с увреждания и в детски градини и училища, които се посещават от деца със специални образователни потребности на територията на Община Сливен, Община Нова Загора и Община Котел. Предвиденото финансиране от Държавния бюджет е в размер на 28 800 лв.

Първоначално разработената програма предвиждаше осигуряване на заетост на 17 безработни лица.

Програма „Поддържане на сервитута на четвъртокласната републиканска пътна мрежа на територията на община Нова Загора” ще осигурява осеммесечна заетост на 10 лица от общината. Предвиденото финансиране от Държавния бюджет е в размер на 24000 лв.

Първоначално разработената програма предвиждаше осигуряване на заетост на 50 безработни лица.

Програма „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки в община Котел” ще осигурява осеммесечна заетост на 20 лица от общината. Предвиденото финансиране от Държавния бюджет е в размер на 48 000 лв.

Първоначално разработената програма предвиждаше осигуряване на заетост на 60 безработни лица.

Програма „Поддържане на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на община Твърдица” ще осигурява осеммесечна заетост на 10 лица от общината. Предвиденото финансиране от Държавния бюджет е в размер на 24 000 лв.

Първоначално разработената програма предвиждаше разкриване на 40 работни места.