Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител г-н Марин Кавръков води първото за тази година заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания

10 март 2010 16:49,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1168
среща

На 10 март 2010г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Сливен се проведе Заседание на Областен съвет за интеграция на хората с увреждания.

Областният управител г-н Марин Кавръков води първото за тази година заседание, на което той отчете изпълнението на решенията, взети на заседанието проведено на 02.12.2009 г.

На заседанието присъстваха зам. областният управител г-н Христо Карабекиров, началникът на отдел Регионално развитие г-жа Петя Качарова.

Всички участници в областният съвет се обединиха около идеята, че като фактор на гражданския контрол трябва да настояват за равни права за хората с увреждания.

Проблем пред хората с увреждания е обособяването на паркоместа пред обществените и жилищните сгради. Ще бъдат изпратени писма до общинските съвети за регламентиране и решаване на този проблем.

Предложено бе да се състави комисия, която да обследва и изготви доклад, в който да се даде оценка за достъпността на държавните и общински сгради.

Ще се създаде регионален регистър, с точна информация за хората с увреждания. Тази база ще бъде данни да е динамична и с възможности за актуализация.

По време на днешното заседание за участие в общинските експертни съвети по устройство на територията - Котел, бе избрана г-жа Дияна Дончева, представител общинската организация на инвалидите.

Г-жа Петя Качарова представи информация за актуални конкурси за финансиране на проекти, обявени от Агенцията за хората с увреждания.

Областният управител г-н Марин Кавръков пое ангажимента след като организациите на инвалиди определят точно и конкретно нуждите си да им съдейства за изготвянето на проекти. Ще бъде организирана среща за консултация по изготвянето на проекти с г-н Димитър Ников – регионален представител на Агенцията за хората с увреждания от гр.Велико Търново, в чийто регионален обхват попада и област Сливен.

Снимки

среща

Файлове

актуални конкурси [52.5KB]

Microsoft Word Document