Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общината работи за подобряване на безопасността на децата в училище

29 януари 2016 21:05, Общинска администрация (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 4 години, брой четения: 278

След извършена проверка във всички 39 училища на територията на общината, община Сливен, в партньорство с РИО –Сливен, РДВР – Сливен и Пътна полиция – Сливен предприе мерки за подобряване на безопасността и сигурността на учениците и децата в учебните и детски заведения. В дългосрочен план общинското ръководство възнамерява да извърши ремонтни дейности в някои учебни заведения на територията на общината, както и да подобри сигурността в учебните заведения и детски градини чрез изграждане на система за видеонаблюдение.

Към момента за сигурността на учениците в 12 ОУ „Елисавета Багряна” и ПГИ „Проф. Табаков” има назначени допълнително 2 служители, извършващи охрана на дворното пространство. Подобрена е осветеността на сградите и дворовете на детските градини и училищата - XII ОУ „Ел. Багряна”, ПГИ „Проф. Табаков” и VIII ОУ „Юрий Гагарин”, а в XI CОУ „К. Константинов” са допълнително монтирани осветителни тела.

Внимание се обръща на пътната маркировка в училищните райони, състоянието на дворните пространства, здравното обезпечаване и други фактори, застрашаващи сигурността и здравето на децата и учениците, съобщи заместник-кметът Пепа Чиликова.

„По време на проверката направихме препоръки към директорите на някои учебни и детски заведения за отстраняване на констатирани нередности”, каза още тя и допълни, че община Сливен е предприела и конкретни действия по отстраняването на нередности свързани с пътна маркировка, премахване на опасни клони и дървета, ел. табла, решетки и др.

По думите на заместник-кмета, в момента община Сливен набира информация от директорите на училища и детски градини за кадровото състояние на физическата охрана, която да бъде съобразена с препоръките им.

В доклада си, комисията е посочила служителите, осъществяващи охраната в училищата да извършват обходи в дворовете им пространства. По-внимателно да се следи за съмнителни лица, влизащи и излизащи от сградите на учебните и детски заведения, а при необходимост, директорите своевременно да уведомяват органите на МВР за възникнали проблеми.

Пепа Чиликова съобщи още, че във всички учебни заведения са проведени родителски срещи с цел превенция на рискови ситуации. При необходимост община Сливен и нейните партньори ще са в готовност да организират провеждане на индивидуални и групови срещи с ученици за развиване на умения за решаване на конфликти, индивидуална работа с родители и провеждане на консултации по различни по вид проблеми.