Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЯВА

29 март 2010 12:51, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 10 години, брой четения: 1067

На основание чл.16, ал. 2 от ЗДС,чл. 13 ал. 2 и ал. 5 от ППЗДС и Заповед № РД-11-12-05/26.03.2010 г. на Областен управител от 10:00 ч. на 10.05.2010г. в Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” № 3 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на част от І-ви етаж на сграда, Балнеолечебница – баня с полезна площ 854,00 кв.м. и „Сграда за помпи” с полезна площ 6,00 кв.м.

Начална тръжна месечна наемна цена 2296,20 лв./месец без ДДС.

Тръжна документация -120 лв. с включен ДДС

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 12.04.2010 г. до 03.05.2010 г. в счетоводството на ОА. Оглед на имота се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. от 12.04.2010 г. до 03.05.2010 г. Депозита в размер на 1148,00 лв. се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД-клон Сливен от 12.04.2010 г. до 04.05.2010 г. Срок за подаване на документи за участие в търга от 12.04.2010 г. до 17:30 часа на 05.05.2010 г.

Информация: тел. 044 / 616680 и 044/616216