Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областна администрация Сливен е партньор по международен проект за биоразнообразието

31 март 2010 16:51, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 10 години, брой четения: 883
администрация

Областна администрация Сливен е партньор по проект „Устойчиво използване на регионалните фондове за природата” (акроним „SURF-Nature”). Проектът се финансира по програма INTERREG IVC, приоритетна ос „Околна среда и превенция на риска”, под-тема „Биоразнообразие и съхраняване на природното наследство”.

Общата цел на проекта е да се подобрят регионалните политики и практики по отношение на съхраняване на природното наследство, биоразнообразието и опазването на околната среда, вкл. Натура 2000, чрез възможностите за финансиране, които предоставят европейските фондове. Партньори са 14 организации от 9 държави. Водещият партньор е Федералната агенция по околна среда на Австрия.

Три са подходите за постигането на целите на проекта: анализ на настоящата ситуация, обмяна на опит и разпространение на резултатите. Като материални резултати се очаква:

- да се направи анализ на оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие в сферата на околната среда и биоразнообразието по отношение на тяхното качество и изпълнение;

- да се разработят тематични брошури и да се идентифицират добри практики по темите: зелена инфраструктура, еко-туризъм, екологично образование, горско разнообразие и управление на Натура 2000;

- да се изготвят „Насоки”, които да служат за източник на нови идеи и успешно изпълнение на проекти;

- да се разработи и издаде „Ръководство” за новото поколение финансиране по Структурните фондове, насочено към опазване на природата и биоразнообразието и др.

Ще бъдат организирани и тематични семинари, които да предоставят платформа за обмяна на знания, добри практики и извлечени поуки между партньорите по проекта, както и обучителни сесии от страна на различни партньори, които да обучат своите национални, регионални и местни заинтересовани страни и правещите политика как да се подобрят регионалните политики и практики по отношение на природното наследство и биоразнообразието.

Продължителността на проекта е три години и трябва да приключи в края на 2012 г. Общата стойност на този транснационален проект е 1 584 766 евро.