Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Работна среща във връзка със стартиране процеса на разработване на областна стратегия за развитие на социалните услуги

11 май 2010 14:08,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1111

На 14.05.2010 г. /петък/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе работна среща на областния управител г-н Марин Кавръков с кметовете на общините от област Сливен, председателите на общинските съвети, директорите на Дирекции „Социално подпомагане” и областният оперативен екип във връзка със стартиране процеса на разработване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен.

На тази среща ще се представят целите, задачите и механизма на областното планиране и уточняване организацията на съвместната работа.

През 2010 г. са приети промени в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП), които регламентират задълженията на областните управители да организират разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен следва да бъде разработена и приета в периода април – октомври 2010 г. Консултантска помощ в предстоящото областно планиране на социалните услуги ще бъде оказана от УНИЦЕФ.

Със Заповед на Областния управител е назначен оперативен екип, който ще фасилитира процеса и дейностите по стратегическо планиране на социалните услуги в областта.