Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЯВА

12 май 2010 08:59,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1179

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН, ул. “Димитър Добрович” № 3, тел. 61 66 72, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-01-038/28.04.2010 г. на Областен управител, във връзка с чл. 9а, ал. 2, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 13, ал. 1 от НПКДС

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността „Старши експерт” в отдел „Административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост” определена със Заповед № РД-11-01-026/25.03.2010 г. на областния управител на област Сливен, на основание чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания, с оглед на което в конкурса могат да участват само хора с трайни увреждания.

Файлове

Обява - детайли [57.5KB]

Microsoft Word Document

Длъжностна характеристика [201KB]

Portable Document Format File

Заявление [43.7KB]

Portable Document Format File

Декларация [16.5KB]

Portable Document Format File