Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Започна информационна кампания на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта по проект „Развитие на човешкит

09 юли 2008 13:03, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 години, брой четения: 495

Тя се осъществява от 7 до 11 юли в четири града в страната, сред които е и Сливен. Подкрепа ще получат проекти, които ще се осъществяват в общини с равнище на безработица над средното за страната.

Дейностите по този проект целят да се подкрепи създаването на нови устойчиви работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване, да се насърчи предприемачеството сред хората в трудоспособна възраст; както и да се подпомогне развитието на системата за професионално обучение на възрастни. Целевите групи по проекта включват регистрирани безработни лица в Дирекции “Бюро по труда" на Агенция по заетостта, както и служители на предприятията, в които ще се разкрият бъдещите нови устойчиви работни места.

Общият бюджет на Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 2006/018-343.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" е в размер на 7 900 000 евро, което включва 75 % финансиране от Европейския съюз и 25% национално съфинансиране.

Финансирането по отделните проекти по съответните компоненти се определя от спецификата на заложените приоритети, като за цялата схема варира от 10 000 до 100 000 евро. Всяка сума на безвъзмездна финансова помощ, отпусната за осъществяването на проект по отделен компонент не може да надвишава 75 % от общата стойност на проекта.

Предстои да бъдат подкрепени инициативи по три компонента - създаване на заетост, с цел разкриване на най-малко 900 нови устойчиви работни места, при финансиране на най-малко 70 проекта, насърчаване на предприемачеството, с цел обучение на най-малко 700 безработни лица, с оглед начало на самостоятелна стопанска дейност, при финансиране на най-малко 14 проекта и развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни, с цел обучение на най-малко 630 безработни лица, при финансиране на най-малко 14 проекта.

В Сливен информационната и разяснителна кампания ще се проведе на 11 юли - петък, от 10,30 до 14,30 часа в голямата зала на Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител" № 5.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 август 2008 г., 15:00 часа.

Повече за кампанията и за условията на кандидатстване по проекта може да се получи в регионалните офиси на Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, както и на http://ef.mlsp.government.bg и http://www.az.government.bg