Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител Христина Чолакова и представител от РИО на МОН в Сливен взеха участие в заседание на комисията за избор на училища от

09 юли 2008 15:20, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 години, брой четения: 593

е ще бъдат включени в проект Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование" от многогодишния проект по програма ФАР „Подобряване на състоянието на интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите". Работната среща се състоя на 7 юли в София.

Представен бе проектът с основните му дейности. Идеята е определени учебни заведения, в които се обучават в етнически смесени класове ученици от малцинствени групи в неравностойно положение, да получат подкрепа за подобряване на качеството на образованието. Представени бяха и номинираните от PИО на МОН училища от десетте одобрени за участие в проекта пилотни административни области. След това всяка от областите аргументира своите номинации. За включване в категория средни училища от област Сливен бяха предложени СОУ „Г. С. Раковски" – Котел и СОУ „Неофит Рилски" – Твърдица, а в категория гимназиални училища - X СОУ „Йордан Йовков" и ХI СОУ „Константин Костантинов" в Сливен.

След заседание на комисията за избор на целевите училища бе обсъдено всяко от предложените от пилотните области дали отговаря на условията за включване в проекта и бе направена селекция. В края на деня станаха ясни и крайните бенефициенти на проекта. От област Сливен остават три училища – СОУ „Неофит Рилски" - Твърдица е включено в категорията средищни училища, Х СОУ „Йордан Йовков" – Сливен – в категория гимназии, а СОУ „Г. С. Раковски" – Котел и в двете категории, тъй като по дефиниция отговаря и на двата типа училища. Такива са още няколко от избраните училища в страната. Това, според комисията, ще гарантира по-добро администриране, устойчивост на работата в тези училища и по-ефективна приемственост между отделните степени на образование.