Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министерството на труда и социалната политика обедини усилията си с няколко банки за подготовката и реализацията на проект „Гаранционен

16 юли 2008 16:18, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 години, брой четения: 629

Проектът предвижда кредитиране на физически лица и микропредприятия. Целта е да се създадат нови работни места и условия за устойчива заетост, да се стимулира предприемачеството, да се създадат предпоставки за стабилизиране, финансово укрепване и разширяване на действащи микропредприятия и да се създадат благоприятни условия за развитие на собствен бизнес от хора с увреждания, безработни и други групи в неравностойно положение.

Освен МТСП основни участници в проекта са Обединена българска банка, банка Пиреос България, Булбанк, Стопанска и инвестиционна банка, Централна кооперативна банка, ЮРО БАНК И ЕФ ДЖИ и Банка ДСК. Проектът се осъществява с партньорството на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, проект „Красива България" и проект „JOBS". Размерът на кредита е до 50 хил.лв., срокът - до 7 години, а лихвата е 7-10% за целия срок на кредита.

На участниците в проекта се предоставя бърз и лесен достъп до кредит, парична гаранция по кредита, предоставена от МТСП, преференциални условия, както и безплатна консултантска помощ при кандидатстване. Могат да кандидатстват всички дееспособни физически лица – български граждани, които желаят да започнат собствен бизнес, микропредприятия с персонал до 10 души, новообразувани и съществуващи кооперации, земеделски производители и тютюнопроизводители, занаятчии и занаятчийски предприятия, лица на свободни професии.

Регионални посредници по проекта са дирекциите „Бюро по труда". В девет области от страната, сред които и Сливен, са осигурени безплатни консултанти по микробизнес.