Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Излезе брой 2 на списание "Текстил и облекло"

08 февруари 2017 14:23, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Сп. "Текстил и облекло" преди 6 години, брой четения: 2146
Списание "Текстил и облекло"

Статия: Експериментално изследване на механичните свойства на тъкани композити от естествени влакна

Автори: Мехмет Карахан, Невин Карахан

The development of polymer composites containing natural fibers as a sustainable alternative material for certain engineering applications, particularly aerospace and automotive applications, is a popular area of research. In this study, the mechanical properties of flax, jute and jute/carbon woven fabric composites were investigated and compared with those 3K carbon woven fabric composites. The results of this study demonstrate the utility of natural fibers in composite applications. Furthermore, it is observed that the mechanical properties of natural fibers are significantly affected by changes in temperature. Experimental results prove that the mechanical properties of natural fiber composites are significantly lower than those of carbon fiber composites, but the hybridization of carbon and jute fibers can result in a composite material with enhanced mechanical properties.

 

 

Статия: Наноматериали и нанотехнологии в текстилното производство и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда

Автори: Василка Пенчева, Стоян Пенчев, Петър Петров

Изключително бързото навлизане на научните достижения и иновативни техники от областта на изследванията на наноматериалите в почти всички съвременни производства, включително и в текстилните производства, провокира освен оправдани интереси, така и редица въпроси относно безопасността им за човека и природата. Както всяка друга нова технология, така и нанотехнологиите се нуждаят от съпровода на мотивирано критично отношение.

 

 

Статия: Приложение на 3D печатането в модната индустрия

Автори: доц. д-р инж. Радка Атанасова, Маргарита Стойнова

Целта на разработката е да се представят технологиите за отпечатване на триизмерни обекти и да се анализира приложението им при проектиране и производство на облекло.

Характеризирани са най-често използваните материали и са проследени последователните етапи на най-разпространения метод на 3D печат на облекло с помощта на прахов материали свързващо вещество. Голяма част от този тип облекла са от иновативни материали, които се поддават на рециклиране.

 

 

Статия: Проектиране на женската народна носия от сукманен тип

Автори: ас. д-р Маргарет Сивова

В разработката се представя моделиране на женски сукман - основен елемент от традиционната сукмена носия, предназначен за целите на съвременната художествена самодейност. Върху базата на предварително уточнена основна конструкция на дамската рокля в полувтален силует, построена по методика на Miller & Soon, са разработени модели варианти на сукман, характерни за Сливенския регион. Моделирането върху конструктивната основа е осъществено чрез прилагане на следните прийоми: трансформиране на свивките; допълнително членене на детайлите; направа на чупки; конично и успоредно разширение на детайлите; изменение на формата и размерите на раменната област и ръкавната извивка. Разработката се базира на БДС 8371-89.