Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител на Област Сливен, г-н Марин Кавръков беше уведомен от министъра на земеделието и храните...

30 юли 2010 16:57, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 896

Областният управител на Област Сливен, г-н Марин Кавръков беше уведомен от министъра на земеделието и храните, д-р Мирослав Найденов, че са утвърдени указанията за реда за прехвърляне на правото на презасаждане на лозя. Те са предназначени за всички производители на винено грозде в България и с тях се определя реда за прехвърляне на правото на презасаждане на територията на страната. Предоставеното право на презасаждане може да се прехвърля изцяло или частично от стопанството, в което е породено на друго лозарско стопанство на територията на страната, в случаите когато:

- част от дадено лозарско стопанство се прехвърля на друго лозарско стопанство;

- площи от стопанството на което се прехвърлят правата са предназначени за производство на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

 

Актове за презасаждане с права от трансфер се издават на юридически и физически лица, управляващи регистрирани в информационната система на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) лозарски стопанства. Заявяването става в съответните териториални звена на ИАЛВ по местонахождение на лозята. Крайният срок за упражняване на трансферираното право на презасаждане съответства на крайния срок на отменения акт.

Министър Найденов е утвърдил и указания за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010/2011 г. Заинтересованите производители могат да кандидатстват за издаване на удостоверение за право на участие в схемата от 02.08.2010 г. до 16.08.2010 г. в териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Срокът за издаване на удостоверение за право на участие в схема „Изкореняване на винени лозя” от Изпълнителна агенция по лозата и виното е 16.08.2010 г. до 07.09.2010 г., а самата схема се прилага до края на винарската 2010/2011 г. В указанията са разписани изискванията към заявената за участие в схемата площ.

Премията за изкореняване може да се предостави, само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. За да се изпълни това условие е необходимо да се докаже, че площите са били добре поддържани през трите години предхождащи изкореняването. Доказателството се извършва с подадени декларации за реколтата. Декларацията може да бъде с нулеви стойности само в случаите на възникнали форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 31 от Регламент 73/2009.

От схемата “Изкореняване на винени лозя” може да се възползва всеки производител на винено грозде, който има плододаващо лозе.