» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

ЕК одобри удължаването на периода за прилагане на държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделските стопани

03 August 2010 11:56, Cvetana Nenova
Emission of: District Sliven 11 years ago, number of readings: 815

Областният управител на Област Сливен, г-н Марин Кавръков беше уведомен от министъра на земеделието и храните, д-р Мирослав Найденов, че ЕК e одобрила удължаването на периода за прилагане на държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделските стопани

 

Европейската комисия няма възражения по предложената от България промяна в схема №131/2010, за държавна помощ за компенсиране на загуби, понесени от селскостопанските производители в напълно опустошените райони вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. Удължаването на срока за прилагане на схемата е до 31 декември 2013 г. Бюджетът по схемата е на обща стойност 600 млн. лв.

По тази схема могат да се възползват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като селскостопански производители по Наредба №3.