Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обнародвани са плановете по & 4 за с.Сотиря и местности в Сливен

31 октомври 2018 09:25, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 година, брой четения: 301

Със заповед №РД-11-09-001 / 15.10.2018г. и заповед №РД-11-09-002 / 15.10.2018г. на Областния управител са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за местности в землището на с. Сотиря - земеделски земи и кв. 1,2,3,4,5,11,12,47,48,53 в населеното място и в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен: „Селището“ и „Гаговец“ – селищно образувание „Селището“ и „Дефилето“ – селищно образувание „Изгрев“.

Заповедите са обнародвани в Държавен вестник - бр.89 от 26.10.2018г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават чрез Областния управител на област Сливен пред Районен съд-Сливен в 14- дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.