» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Обнародвани са плановете по & 4 за с.Сотиря и местности в Сливен

31 October 2018 09:25, Rosica Nikolova
Emission of: District Sliven 1 year ago, number of readings: 300

Със заповед №РД-11-09-001 / 15.10.2018г. и заповед №РД-11-09-002 / 15.10.2018г. на Областния управител са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за местности в землището на с. Сотиря - земеделски земи и кв. 1,2,3,4,5,11,12,47,48,53 в населеното място и в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен: „Селището“ и „Гаговец“ – селищно образувание „Селището“ и „Дефилето“ – селищно образувание „Изгрев“.

Заповедите са обнародвани в Държавен вестник - бр.89 от 26.10.2018г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават чрез Областния управител на област Сливен пред Районен съд-Сливен в 14- дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.